MegaMisja w pytaniach i odpowiedziach - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

MegaMisja w pytaniach i odpowiedziach

MegaMisja w pytaniach i odpowiedziach

MegaMisja w pytaniach i odpowiedziach

MegaMisja jest programem Fundacji Orange dla uczniów klas 1-3. Podczas 10-miesięcznego cyklu zajęć uczniowie uczą się o zasadach bezpieczeństwa w sieci, umiarze w korzystaniu ze smartfonów i wielu innych rzeczy. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Galeria zdjęć

 • 1. Co to jest MegaMisja?

  MegaMisja to nieodpłatny, 10-miesięczny ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Jest częścią misji społecznej Fundacji Orange, w ramach której chcemy uczyć najmłodszych, jak z technologii korzystać odpowiedzialnie i ostrożnie. Więcej o inicjatywie przeczytasz tutaj: https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/megamisja

  2. Na czym polega program MegaMisja?

  Nauczyciele i wychowawcy świetlic ze szkół, które dostaną się do programu otrzymają dostęp do portalu edukacyjnego, w którym znajdą specjalnie przygotowane scenariusze zajęć i materiały instruktażowe do prowadzenia zajęć MegaMisji z dziećmi. Zajęcia te prowadzi nauczyciel/wychowawca. Aby zachęcić dzieci do udziału w zajęciach MegaMisji, kolejne zadania są oparte na mechanizmie gry fabularnej – każde zajęcia zaczynają się krótkim odcinkiem bajki o podróży po Cyfrowym Laboratorium, w którym narozrabiał pewien Psotnik, a dzieci są zapraszane, żeby pomóc naprawić kłopoty po Psotniku. Dzięki takiej fabule, dzieci mogą identyfikować się z bohaterami – dwójką dzieci, a formuła gry motywuje je do wykonywania kolejnych zadań. W programie stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję i zabawę, która przyspieszy zdobywanie cyfrowych kompetencji. Wykonując zadania w dziesięciomiesięcznym cyklu, dzieci wraz z nauczycielem dodają relacje z zajęć i gromadzą punkty, za które otrzymują atrakcyjne, gwarantowane nagrody dla swojej szkoły. Wychowawca ma szansę stać się cyfrowym przewodnikiem dla swoich podopiecznych. MegaMisja wpisuje się w podstawę programową. Więcej: https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/megamisja

  3. Czy udział w programie MegaMisja jest płatny?

  Nie, udział w programie MegaMisja jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i nauczyciele nie ponoszą żadnych kosztów.

  4. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

  Nie, program jest całkowicie bezpłatny.

  5. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do MegaMisji?

  Tak. Uczestnikami Programu są szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe, na których terenie działają świetlice, wychowawcy świetlic lub nauczyciele klas 1-3.

  6. Czy w programie mogą brać udział szkoły prywatne?

  Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych.

  7. Co w przypadku, kiedy w szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic?

  W przypadku, gdy w danej szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic, Wychowawca/Nauczyciel, czyli Lider MegaMisji w swojej szkole, ma możliwość utworzenia grup dodatkowych. Lider może zaprosić do współpracy przy realizacji Programu innych nauczycieli ze swojej szkoły. Obowiązkowe jest wykonanie min. 3 zadań w każdym z 10 obszarów kompetencji z min. jedną 8-osobową grupą główną (grupa, ta zdobywa nagrody dla szkoły). Szczegółowy opis relacji z zajęć dotyczy grupy głównej.

  8. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie MegaMisja?

  Zgłoszenia może dokonać nauczyciel lub wychowawca świetlicy, który chce być Liderem MegaMisji na terenie szkoły, za wcześniejszą zgodą dyrekcji.

  9. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

  Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, wychowawcy świetlic, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie MegaMisja nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

  10. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w MegaMisji?

  Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie nadesłane zgłoszenia, zawierające pracę konkursową dołączoną do formularza. Praca konkursowa powinna być zaproszeniem MegaMisji do szkoły i odpowiadać na wyzwanie: „Pokaż swój zespół MegaMisji”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (dokument word, exel, kolaż zdjęć, prezentacja, animacja, film, inna). Będą oceniane pod względem:

  atrakcyjności przekazu (pomysł) w skali od 0 do 3,

  wykorzystania kompetencji cyfrowych, narzędzi cyfrowych w skali od 0 do 3,

  zaangażowania dzieci w przygotowanie pracy konkursowej skali od 0 do 3.

  Każdą pracę ocenia dwóch członków komisji, więc maksymalnie za pracę konkursową szkoła może uzyskać 18 pkt. Ponadto szkoła może zdobyć 2 dodatkowe punkty, które mają związek z jej lokalizacją. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dodatkowych punktów zostały opisane w pytaniu 11.

  11. Czy szkoła może zdobyć punkty dodatkowe i za co?

  Tak, jeśli szkoła znajduje się na terenie gmin (lista) zidentyfikowanych na podstawie oceny skali potrzeb lokalnych, otrzymuje dodatkowe 2 punkty. Ocena ta wynika z analizy statystycznej blisko 30 wskaźników w 4 obszarach: społecznym, ekonomicznym, cyfrowym i edukacyjnym. Dane służące ocenie tych obszarów pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych – takich jak Główny Urząd Statystyczny (np.: dane o bezrobociu), Sprawozdania Budżetowe JST publikowane przez Ministerstwo Finansów (np. dochody podatkowe gmin), Centrum Informatyczne Edukacji (wyniki egzaminów 8-klasisty), UKE. Analiza statystyczna została przeprowadzona przez Fundację Stocznia.

  12. Skąd szkoła dowie się, czy zakwalifikowała się do programu?

  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 10 czerwca 2021 r. na stronie Programu: www.megamisja.pl Ponadto każdy uczestnik otrzyma informacje o wynikach w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

  13. Czy do Programu mogą zgłosić się szkoły, które brały już w nim udział?

  Do udziału w Programie rekrutujemy szkoły, które nie brały udziału we wcześniejszych jego edycjach. Szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach programu zachęcamy do dalszego prowadzenia zajęć z kolejną grupą, korzystania ze scenariuszy oraz brania udziału w konkursach i wyzwaniach.

  14. Jakie kompetencje musi posiadać Lider zgłaszający szkołę do programu MegaMisja?

  Szkołę zgłasza Lider – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Będą to m.in. filmy instruktażowe i samouczki.

  15. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie MegaMisja?

  Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną. Przydatne będą też głośniki.

  16. Kiedy prowadzone są zajęcia z MegaMisji? W trakcie lekcji, popołudniami?

  Szkoła ma dowolność w organizacji zajęć, wyboru godziny oraz miejsca ich prowadzenia. Do tej pory zajęcia z MegaMisji prowadzone są podczas zajęć lekcyjnych z dziećmi w klasach 1-3 lub na świetlicach szkolnych.

  17. Ile dzieci powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z MegaMisji?

  Zajęcia MegaMisji powinny być prowadzone w min. ośmioosobowej grupie, aby zachować dynamikę zajęć i pozwolić dzieciom pracować wspólnie. Nie ma górnego limitu liczebności grupy.

  18. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

  Nauczyciel wraz z grupą powinien wykonywać min. 1 zadanie w tygodniu. Ponadto, aby przygotować się do prowadzenia zajęć, niezbędne jest średnie zaangażowanie w wymiarze 3 godzin w każdym tygodniu trwania programu.

  19. Jak długo trwa udział w programie MegaMisja?

  Realizacja programu MegaMisja w jednej grupie trwa 10 miesięcy – jeden rok szkolny. Po tym okresie szkoła ma możliwość dalszego udziału w programie z grupami dodatkowymi.

  20. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

  Nie, nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia. Nauczyciel zdobywa jednak gwarantowane nagrody dla szkoły, wzbogaca ofertę edukacyjną placówki oraz podnosi własne kompetencje cyfrowe.

  21. Czy szkoła, która bierze udział w programie MegaMisja, może wziąć udział w innych programach Fundacji Orange, np. #SuperKoderzy?

  Tak, szkoła biorąca udział w MegaMisji może wziąć udział w innych programach edukacyjnych – na przykład w #SuperKoderach (dokonując zgłoszenia na stronie www.superkoderzy.pl), Lekcji:Enter (https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/lekcjaenter ) czy kampanii #jestnaswiecej (informacje pod adresem www.jestnaswiecej.pl).

  22. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić?

  W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu MegaMisja: megamisja@biuroprogramu.online

  Jest dostępna również infolinia telefoniczna +48 502 091 955, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00.

  23. W jakim terminie można zgłaszać szkoły do udziału w MegaMisji

  Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 8 kwietnia 2021 r. do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  24. Ile szkół może wziąć udział w tegorocznej edycji MegaMisji?

  Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń rekrutacyjnych, Organizator wyłoni 140 szkół.

  25. Kiedy rozpoczynają się działania w ramach MegaMisji?

  Realizacja programu rozpocznie się 1 września 2021 r. Fundacja Orange skontaktuje się ze szkołami i prześle instrukcję logowania do platformy MegaMisji. Od tej pory będziemy w stałym kontakcie, pomagając Wam realizować kolejne zajęcia w szkole.

  26. Co ze szkołami, które biorą obecnie udział w MegaMisji, ale działania zostały wstrzymane w związku z zamknięciem placówek?

  Szkoły te będą mogły kontynuować udział w Programie w chwili, gdy placówki zostaną ponownie otwarte.

  27. Co się stanie jeśli 1 września dzieci nie wrócą do szkół?

  W takim przypadku realizacja programu MegaMisja rozpocznie się w pierwszym możliwym terminie, tj. kiedy dzieci wrócą do szkół. W miarę możliwości będziemy zachęcać szkoły do realizacji materiału w formie zajęć zdalnych (scenariusze są przystosowane także do takiego modelu pracy).

  28. Czego nauczą się dzieci w ramach programu MegaMisja?

  Podczas zajęć dzieci nauczą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii m.in.: co można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, jak dbać o dobre maniery w sieci, jak odróżnić prawdę od fake newsa, informację od reklamy, czy jak zachować równowagę w korzystaniu z ekranów. A także, jak stworzyć prostą grafikę i film.

  Pełną treść regulaminu zobacz TUTAJ.