Podmiotowość i prawa dziecka w środowisku cyfrowym - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Podmiotowość i prawa dziecka w środowisku cyfrowym

20 listopada przypada 33. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przez te lata świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś jedną z przestrzeni, w której działają najmłodsi. A nawet jeśli nie są bezpośrednimi użytkownikami technologii, to rozwój cyfrowy ma na nich wpływ w wielu […]

20 listopada przypada 33. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przez te lata świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś jedną z przestrzeni, w której działają najmłodsi. A nawet jeśli nie są bezpośrednimi użytkownikami technologii, to rozwój cyfrowy ma na nich wpływ w wielu aspektach – tak jak i na całe społeczeństwo.

Prawa dziecka przysługują każdemu bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie - także w środowisku cyfrowym, czyli w internecie, w korzystaniu z usług i produktów cyfrowych, z gier, aplikacji, komunikatorów czy mediów społecznościowych. Ich znajomość i przestrzeganie dotyczyć powinno nie tylko młodych internautek i internautów, ale całego społeczeństwa.

Prawa dziecka w środowisku cyfrowym

Wraz z Radą Programową naszej Fundacji podjęliśmy się autorskiej analizy stanu poszanowania podmiotowości i praw dziecka w środowisku cyfrowym. Jedną z inspiracji do prac nad nią był komentarz ogólny nr 25 z 2021 roku „w sprawie praw dziecka w środowisku cyfrowym”. Wskazuje on powinności państwa, przedsiębiorstw i organizacji wobec dzieci, dotyczące świata cyfrowego.

Dlatego poniżej znajdziecie:

  • Polskie tłumaczenie komentarza ogólnego nr 25 z 2021 roku „w sprawie praw dziecka w środowisku cyfrowym”
  • Autorski skrót dokumentu
  • Wersję dokumentu dla dzieci
  • Komentarz ogólny 25 w sprawie praw dziecka w środowisku cyfrowym

  • Wyciąg z Komentarza Ogólnego nr 25 do konwencji o prawach dziecka

  • Prawa dziecka w środowisku cyfrowym wg ONZ - wersja dla dzieci