Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Ludzie

Zespół

Zarząd

Konrad Ciesiołkiewicz

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji Orange

Z wykształcenia psycholog i politolog, doktor nauk społecznych. Jest także przewodniczącym rady Fundacji Dorastaj z Nami, udzielającej pomocy dzieciom z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, praw dziecka i edukacji obywatelskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka.

Dyrektorka Generalna

Dział Programów

Dział Komunikacji

Dział Finansów, Compliance i Administracji

Dział Projektów Unijnych - Lekcja:Enter