Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Ludzie

Zespół

Zarząd

Konrad Ciesiołkiewicz

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji Orange

Z wykształcenia psycholog i politolog, doktor nauk społecznych, związany z Uczelnią Korczaka. Jest także przewodniczącym rady Fundacji Dorastaj z Nami, udzielającej pomocy dzieciom z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, praw dziecka i edukacji obywatelskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka.

Małgorzata Kowalewska

Członkini Zarządu Fundacji Orange

Z Fundacją Orange związana od 2016 roku, zarządzając realizacją ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatyw społecznych.
Absolwentka 29. edycji Szkoły Liderów Politycznych realizowanej przez Fundację Szkoła Liderów. Ukończyła zarządzanie i marketing na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dyrektorka Generalna

Dział Programów

Dział Komunikacji

Dział Finansów, Compliance i Administracji

Dział Projektów Unijnych