Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu to inicjatywa, która ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w internecie - szczególnie dzieci i młodzieży. A także wzrost świadomości rodziców i osób pracujących z młodzieżą na temat zagrożeń online. W tym roku dyskusje wokół DBI obejmują także kwestie związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Rozwój cyfrowy daje wiele dobrodziejstw, ale niesie za sobą także szereg wyzwań. My, dorośli, kształtując w sobie refleksyjną i krytyczną postawę wobec technologii, modelujemy zachowania dzieci. – mówiła Małgorzata Kowalewska, członkini Zarządu ds. programowych naszej Fundacji, podczas Gali Dnia Bezpiecznego Internetu 2024, która odbyła się 6 lutego w Warszawie (#DBI2024).

DBI to dobra okazja nie tylko do refleksji na temat naszych cyfrowych nawyków, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale także do spotkań z ekspertkami i ekspertami, którzy są na bieżąco w temacie najnowszych badań, trendów, zjawisk, a także możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem technologii. DBI to także lokalne inicjatywy edukacyjne, webinaria dla nauczycielek i nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Na DBI - o tym, co ważne

15 sierpnia wejdzie obowiązek posiadania przez każdą instytucje, która pracuje z dziećmi i młodzieżą, standardu ochrony dzieci. My, dzięki wsparciu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wprowadziliśmy politykę ochrony dzieci rok temu i zachęciliśmy do tego również Pracownie Orange, które działają w małych miejscowościach do 40 tys. mieszkańców. Zobowiązaliśmy się również do tego, aby był to „żywy” dokument. Taki, który będzie aktualizowany przez nas, który będzie podlegał ewaluacji po to, abyśmy odpowiadali na aktualne potrzeby zmieniających się czasów. W ubiegłym roku opracowaliśmy także raport "Dojrzeć do praw", raport dot. podmiotowości i monitoringu praw dziecka w świecie cyfrowym i informacyjnym. Jedną z istotnych wartości, o której powiedzieli nam młodzi ludzie, jest prawo do prywatności. Z tego powodu zdecydowaliśmy się nie publikować wizerunków dzieci i młodzieży w naszej komunikacji. – tłumaczyła Małgorzata Kowalewska.

#działajmyrazem

Podczas uroczystej Gali gości przywitała także Rzeczniczka Praw Dziecka – Monika Horna-Cieślak - Dzisiejsze hasło DBI to działajmy razem. Właśnie razem możemy pokazywać młodym ludziom, jak bezpiecznie korzystać z technologii. Musimy mieć świadomość tego, że rzeczywistość dzieci to także rzeczywistość internetowa.

W podobnym tonie brzmiały wypowiedzi innych ekspertek i ekspertów – wszyscy podkreślali, że to rolą nas dorosłych, jest wsparcie dzieci i młodzieży w ich aktywnościach online.

Kto jest po drugiej stronie?

20 lat temu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła pierwszą polską kampanię społeczną poświęconą zagrożeniom dla dzieci w internecie. Jej hasło „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” do dziś często przywoływane jest w kontekście problemu uwodzenia dzieci w internecie. Pomysłodawca tej kampanii, Łukasz Wojtasik, podczas Gali #DBI2024 przypomniał okoliczności jej powstania i opowiedział, jak problem groomingu ewoluował na przestrzeni lat i jak dzisiaj możemy mu skutecznie zapobiegać. Więcej o kampanii w naszej aktualności. Jesteśmy partnerem tej ważnej inicjatywy. https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/niby-wiadomo-kto-jest-po-drugiej-stronienowa-kampania-spoleczna

Czy AI przyniesie edukacji tyle dobrego, co złego?

O roli generatywnej sztucznej inteligencji w edukacji mówi się publicznie sporo jednym tematom poświęcając więcej uwagi, a innym mniej. A jakie przekonania na temat sztucznej inteligencji krążą wśród nauczycieli i nauczycielek? O tym mówił kolejny prelegent Gali, prof. Jacek Pyżalski z Rady Programowej naszej Fundacji. Badania jakościowe - wywiady z praktykami-nauczycielami, korzystającymi z takich narzędzi w szkole pokazały, że są kwestie, które są bardzo ważne, a prawie nieobecne w najczęstszych dyskusjach. Właśnie takie wybrane tematy prof. Pyżalski omówił podczas wczorajszej Gali i zilustrował je materiałem badawczym.

Seria webinarów - dla edukacji o bezpieczeństwie w sieci

Jak wspomnieliśmy wyżej, DBI to także webinary dotyczące narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci. Szczególnie zapraszamy na spotkania online z ekspertami i ekspertkami z naszej Fundacji:

- Monika Wrońska z naszej Fundacji i Maciej Wojnicki z firmy LOFI Robot ("Czy sztuczna inteligencja jest jeszcze sztuczna?")

Ostatni rok to ogromny skok popularności tematu sztucznej inteligencji. Takie zjawiska jak inteligentny chatbot – ChatGPT, z którym możemy porozmawiać na każdy temat, czy generowanie wysokiej jakości obrazów na bazie prostych tekstowych komend spowodowały, że o sztucznej inteligencji mówi się w mediach ostatnio prawie bez przerwy, a futurystyczne dotąd wizje wpływu tej technologii na nasze życie stają się coraz bardziej realne.

Webinar: 08.02.2024, godz. 17:00-18:00

- Izabela Kręgiel z naszej Fundacji ("Higiena cyfrowa - jak o nią dbać już od najmłodszych lat? Na przykładzie programu MegaMisja Fundacji Orange").

Czas spędzany przed ekranem kontroluje 14,3% badanych. 1 na 5 osób ogranicza liczbę powiadomień w telefonie, a 9,3% unika używania ekranów przed snem (wg. badań Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa). Higiena cyfrowa. Czym jest, czemu służy, w czym pomaga? Dlaczego jej zachowanie jest ważne dla zdrowia? A nieprzestrzeganie zasad higieny cyfrowej- jaki ma wpływ na dzieci? Oraz jak budować zdrowe nawyki w zakresie higieny cyfrowej już od najmłodszych lat.

Webinar: 09.02.2024, godz. 17:00-18:00

- Konrad Ciesiołkiewicz, prezes naszej Fundacji i Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon ("Algorytmy traumy - aspekty społeczne i edukacyjne")

Zaprezentowane zostaną główne wnioski z badania Fundacji Panoptykon p.t. „Algorytmy traumy”, a na ich podstawie rekomendacje w dwóch obszarach. Po pierwsze, odnoszące się do potrzeby projektowania usług cyfrowych w taki sposób, żeby były bezpieczne dla ludzi, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Po drugie, zasygnalizowane zostaną kierunki, w jaki sposób kształtować krytyczną, refleksyjną i konstruktywną postawę wobec środowiska informacji i mediów cyfrowych.

Webinar: 16.02.2024, godz. 17:00-18:00

Zapraszamy na wszystkie webinary! Więcej o nich na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Organizatorem DBI w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w którego skład wchodzi NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem jest nasza Fundacja. To międzynarodowe święto zainicjowane przez Komisję Europejską w 2004 roku.