Lekcja:Enter - Nasze programy - Fundacja Orange
Fundacja

Lekcja:Enter

Projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli

  • Rekrutacja trwa
  • Dla nauczycieli i szkół
  • Bezpłatne szkolenia

Jak zmieniać szkoły na lepsze dzięki technologiom?

Lekcja:Enter powstała, żeby wspierać szkoły i nauczycieli w prowadzeniu atrakcyjnych, nowoczesnych lekcji, z wykorzystaniem e-zasobów i nowych technologii. Projekt finansowany jest ze środków UE. Prowadzimy go wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Dołącz do nas!

Lekcja:Enter to projekt edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

Jak się zgłosić?

Szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” prowadzone są przez realizatorów szkoleń. W każdym województwie wybrane organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe prowadzą szkolenia z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych. Aby dołączyć szkołę do Programu należy skontaktować się z wybranym realizatorem w województwie.