Lekcja:Enter - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Lekcja:Enter

Lekcja:Enter

 • Projekt na szeroką skalę

  Cieszymy się, że możemy prowadzić największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Tworzymy go w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Dzięki finansowaniu z UE oraz zaufaniu Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa, możemy przeznaczyć 49 mln na tak bliski nam cel - rozwój nauczycieli.

 • Jak skorzystają nauczyciele?

  • Przez 4 lata trwania projektu przeszkolimy ponad 75 000 nauczycieli, by umieli lepiej wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne do swojej codziennej pracy. Ważnym aspektem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnego rodzaju e-zasobów, które mogą być wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć. Nauczyciele będą też przygotowywać własne e-zasoby i będą się nimi dzielić z innymi. W szkoleniach weźmie udział po 15% nauczycieli z każdego województwa.
  • Każdy nauczyciel odbędzie 40 godzin szkolenia, w tym 32 godziny szkoleń stacjonarnych oraz 8 godzin szkoleń on-line.
  • Nauczyciele będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej do wymiany wiedzy; skorzystają webinariów, podcastów, innych narzędzi edukacyjnych.
  • Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich. Kierujemy je do odpowiedzialnych za nauczanie wczesnoszkolne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne i informatyczne. Przewidujemy również ofertę dla dyrektorów szkół.
 • Partnerstwo

  Tak duży projekt nie byłby możliwy bez partnerstwa trzech organizacji. Fundacja Orange jest liderem projektu. Odpowiadamy za przygotowanie procesu grantowego oraz wybór instytucji i organizacji, które będą prowadziły szkolenia. Rolą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest budowa platformy edukacyjnej i szkolenie trenerów, a zadaniem Instytutu Spraw Publicznych stworzenie mechanizmu sieciowania instytucji oraz ewaluacja projektu.

 • Wsparcie od Fundacji Orange

  W drugiej połowie roku 2019 ogłosimy informację procesie naboru wniosków od instytucji. O granty będą mogły ubiegać się instytucje i organizacje z całej Polski (placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum); jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli. Przez 4 lata przekażemy około 100 grantów o wysokości do 450 000. Projekty merytoryczne będą musiały być zrealizowane w 18 miesięcy. Planujemy 3 tury naboru wniosków, po jednej w kolejnych latach realizacji projektu). O szczegółach będziemy informowali na naszej stronie.

  Dofinansowanie na realizację projektów zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

       

Partnerzy programu:

Finanse:

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN

Ostatnio w Lekcja: Enter