Lekcja:Enter - Nasze programy - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Lekcja:Enter

Projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli

  • Projekt zakończony
  • Dla nauczycieli i nauczycielek
  • Bezpłatne szkolenia
Logotyp "Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa", Flaga biało-czerwona wraz w napisem "Rzeczpospolita Polska" oraz flaga Unii Europejskiej z opisem "Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Jak prowadzić nowoczesne, ciekawe lekcje?

Lekcja:Enter to projekt, który realizowany był w latach 2019 – 2023. To jedna z największych inicjatyw dydaktyki cyfrowej w Polsce dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Były to darmowe szkolenia, na których uczyli się prowadzić ciekawsze, bardziej angażujące zajęcia, lepiej dostosowane do potrzeb uczennic i uczniów wychowywanych w cyfrowym świecie. A także lepiej wykorzystywać sprzęt, cyfrowe narzędzia i e-zasoby w życiu i w pracy oraz wspierać młodzież w wartościowym używaniu technologii. 

Projekt był współfinansowany ze środków UE. Prowadzony wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Jak działał projekt?

Celem projektu „Lekcja:Enter” było przeszkolenie 75 371 nauczycielek i nauczycieli, a wsparciem objęliśmy ostatecznie aż 82 242 osoby z ponad 10 000 szkół. W pierwotnych założeniach z małych miejscowości i wsi miało być 30% uczestniczek i uczestników szkoleń, a finalnie jest to 65%. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

Nauczycielki i nauczyciele mogli zgłaszać się na darmowe szkolenia (online i stacjonarne) w całej Polsce. Grupy były podzielone według poziomu umiejętności. W programie mogli wziąć udział wszyscy nauczyciele i nauczycielki z danej szkoły. W ten sposób chcieliśmy zadbać o kompleksową zmianę w podejściu do nauczania. 

Rezultaty jakościowe


Warsztaty prowadzone były w formie stacjonarnej i online w całej Polsce przez placówki doskonalenia nauczycieli i ponad 600 trenerów i trenerek. W badaniu wykonanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów uczestniczki i uczestnicy wysoko ocenili jakość szkoleń: 91% uważa, że wzrosły ich kompetencje w zakresie wykorzystywania w pracy z uczennicami i uczniami narzędzi i zasobów cyfrowych, 92% deklaruje, że używa nabytych na szkoleniach umiejętności w swojej pracy z uczniami i uczennicami (38251 ankietowanych na zlecenie KPRM, październik 2023).

Dodatkowo, z porównania ocen kompetencji cyfrowych i wykorzystania technologii w nauczaniu przez nauczycielki i nauczycieli przed rozpoczęciem szkoleń i po ich zakończeniu wynika, że 95% osób potrafi przygotować lekcje zachęcające uczennice i uczniów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (przed szkoleniami grupa ta stanowiła 58%), 80% umie współpracować z innymi z użyciem wspólnych zasobów (wcześniej 27%), 84% wie, jak tworzyć i przeprowadzić ankietę lub quiz (wcześniej 28%) – to dane z 1395 ankiet.

Osoby biorące udział w projekcie opracowały własne scenariusze, na podstawie których zostały przeprowadzone lekcje w szkołach – łącznie powstało ich 115 000. Wyselekcjonowane są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). W projekcie powstały także materiały inspiracyjne, z których można korzystać na www.lekcjaenter.pl
Strona projektu
  • Zapoznaj się z publikacją podsumowującą projekt Lekcja:Enter

    Czytaj więcej