Lekcja:Enter - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Lekcja:Enter

Lekcja:Enter

 • Projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli

  Jak zmieniać szkoły na lepsze dzięki technologiom? Lekcja:Enter powstała, żeby wspierać szkoły i nauczycieli w prowadzeniu atrakcyjnych, nowoczesnych lekcji, z wykorzystaniem e-zasobów i nowych technologii. W ciągu 4 lat w szkoleniach weźmie udział ponad 75 000 nauczycieli z całego kraju. Projekt finansowany jest ze środków UE. Prowadzimy go wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Przy współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 • Jak to działa?

  To największy projekt edukacji cyfrowej dla szkół w Polsce – obejmie aż 75 tys. nauczycieli. Szkolenia dla nich organizować będą placówki doskonalenia z całej Polski. Na ten cel mogą otrzymać  grant oraz wsparcie ekspertów Lekcji:Enter, którzy przygotują trenerów do prowadzenia tych szkoleń.

   

  Jak pozyskać grant? Wnioski o dofinansowanie ośrodki doskonalenia mogą składaćsamodzielnie lub w konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi. Terminy kolejnych naborów wniosków sprawdzać warto na stronie projektu www.lekcjaenter.pl

 • Szkolenia  prowadzone przez placówki doskonalenia przeznaczone  są dla  nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej,  a  także  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,   humanistycznych,   artystycznych   i   informatycznych  w szkołach podstawowych i średnich. Każdy z nich,  wykorzystując nowe  umiejętności, ma szansę zmienić sposób swojej pracy z dziećmi i młodzieżą, a  nowych technologii używać kreatywnie i skutecznie, prezentując uczniom ich wartościowe strony.

  Więcej informacji o projekcie www.lekcjaenter.pl

  Dofinansowanie na realizację projektu przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Partnerzy programu:

Finanse:

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN

Ostatnio w Lekcja: Enter