Lekcja:Enter - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Lekcja:Enter

Lekcja:Enter

 • Jeden z największych projektów edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do nauczycieli

  „Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli, który jako lider, realizujemy wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Dzięki finansowaniu z UE oraz zaufaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ciągu 4 lat przeznaczymy ponad 40 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli z nowych technologii.

 • W ramach projektu „Lekcja:Enter” planujemy 3 cykle,  po jednym w 2019, 2020 i 2021 roku. Każdy cykl będzie miał dwa etapy:

  1. Konkurs grantowy - wyłonienie grantobiorców i przyznanie grantów instytucjom, które będą odpowiedzialne za szkolenia nauczycieli w swoich regionach. O granty mogą  się placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi.
  2. Realizacja szkoleń - rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach ścieżek tematycznych:
  • wczesnoszkolnej
  • humanistycznej dla szkół podstawowych i średnich
  • matematyczno- przyrodniczej dla szkół podstawowych i średnich
  • artystycznej dla szkół podstawowych i średnich
  • informatycznej dla szkół podstawowych i średnich.
 • Korzyści udziału w projekcie - nauczyciele

  • zobaczysz jakie są korzyści z wykorzystania z e-zasobów w swojej pracy i poza nią,
  • nauczysz się tworzyć własne, autorskie narzędzia, które będą mogli udostępnić i korzystać zaprojektowanych przez innych uczestników projektu,
  • będziesz mieć dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej do wymiany wiedzy; skorzystasz z  webinariów, podcastów, innych narzędzi edukacyjnych wypracowanych w ramach projektu
  • otrzymasz wsparcie od trenera

   

  Korzyści udziału w projekcie – grantobiorcy

  • realny wpływ na podwyższenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w Twoim regionie
  • okazja do realizowania prestiżowego projektu o zasięgu ogólnopolskim
  • okazja do wymiany doświadczeń i kontaktów z profesjonalistami
 • Bieżące informacje o projekcie można śledzić na

  www.lekcjaenter.pl

  oraz na Facebooku

  @LekcjaEnter

  Dofinansowanie na realizację projektów zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Partnerzy programu:

Finanse:

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN

Ostatnio w Lekcja: Enter