Podmiotowość i prawa dziecka w środowisku (nie tylko) cyfrowym - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Podmiotowość i prawa dziecka w środowisku (nie tylko) cyfrowym

Konwencja o prawach dziecka przyjęta była przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku. Od tego czasu świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś jedną z przestrzeni, w której działają dzieci i młodzież. A nawet jeśli nie są bezpośrednimi użytkownikami technologii, to ma ona na nich wpływ w wielu aspektach – tak jak i na całe społeczeństwo.

Prawa dziecka przysługują każdemu bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie. Ich respektowanie jest ważne także w środowisku cyfrowym, czyli w internecie, w korzystaniu z gier, aplikacji, komunikatorów czy mediów społecznościowych.