Nasz wolontariat z Certyfikatem jakości - Fundacja Orange

Aktualności

Nasz wolontariat z Certyfikatem jakości

Program wolontariatu pracowniczego w Orange otrzymał Certyfikat najwyższej jakości. Został on przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce - po raz pierwszy w historii. To kolejny powód, żeby uczcić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza z naszymi wolontariuszami i wolontariuszkami.

Wolontariat pracowniczy w Orange otrzymał Certyfikat: "Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości" – poziom trzeci, najwyższy. Oznacza to, że w realizacji programu przestrzegamy fundamentalnych zasad zgodnie z przyjętą Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Zgodność ta jest u nas – jak wskazuje Certyfikat - na najwyższym poziomie.

Potwierdził to audyt ze strony ekspertów - Komisji Certyfikacyjnej powołanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Obejmował analizę ankiety, dokumentów, ale też rozmowę z koordynatorem wolontariatu i kilkoma wolontariuszami z Orange.

Certyfikat został wręczony 2 grudnia w czasie konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono pt. „Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości” na ręce Jacka Kowalskiego, Członka Rady naszej Fundacji oraz Członka Zarządu ds. Human Capital w Orange Polska.

Ten dokument to dla nas ważne potwierdzenie długoletnich doświadczeń, które budują i rozwijają tę inicjatywę. To nie tylko dowód na sprawne zarządzanie programem wolontariatu, ale i wyraz uznania dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek za ich wielkie serce do pomagania.

Na co dzień pracują w Orange w różnych częściach kraju, a dodatkowo inicjują i angażują się w działania społeczne z naszą Fundacją (i nie tylko), dając wsparcie tysiącom potrzebujących. Chętnie organizują zajęcia dla dzieci o zasadach bezpieczeństwa w internecie czy oszczędzaniu energii.

Od pomagania nie powstrzymała ich pandemia. W czasach przed Covid-19 rocznie było z nami 3500 osób. W tym roku, mimo wielu utrudnień, pracy i nauki zdalnej, w pomaganie włączyło się aż 2000 pracowników Orange Polska. Wiosną organizowali pikniki charytatywne, spotkania, remonty, prace porządkowe i liczne inicjatywy na rzecz ekologii w nurcie #OrangeGoesGreen na rzecz wielu placówek pomocowych. Zorganizowali zajęcia o zdrowych nawykach cyfrowych dla 1300 dzieci i młodzieży.

Zgłosili się też do świątecznej akcji Gwiazdka – i to w rekordowej liczbie 167 drużyn! Łącznie 1200 wolontariuszy i wolontariuszek z Orange wyrusza ze świąteczną pomocą (i atmosferą) tam, gdzie Mikołaj nie da rady – do wielu domów dziecka, świetlic środowiskowych, osób starszych czy przewlekle chorych.

Dziękujemy Wam, drodzy wolontariusze i wolontariuszki, za Wasze wielkie serce, zaangażowanie i za to, że rozwijacie z nami wolontariat pracowniczy.

Więcej o Certyfikacie Jakości dla wolontariatu na stronie Liderzy ProBono.