Publikować wizerunek dziecka w internecie czy nie? Co warto wziąć pod uwagę? - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Publikować wizerunek dziecka w internecie czy nie? Co warto wziąć pod uwagę?

 W świecie napędzanym rozwojem cyfrowym, za którym trudno nieraz nadążyć, stają przed nami kolejne wyzwania i decyzje do podjęcia, z którymi żadne z wcześniejszych pokoleń nie musiało się zmierzyć. W wypracowaniu nowych rozwiązań warto zawsze kierować się interesem dziecka, troską o jego prawa i przyszłość, a w świecie pełnym ekranów tym bardziej rozwijać empatyczne podejście i szacunek do prywatności i ochrony ich wizerunków.

Co powinny rozważyć przedszkola, szkoły i inne placówki czy organizacje działające na rzecz dzieci, zanim opublikują wizerunki swoich podopiecznych?

Nie trzeba straszyć dzieci, szczególnie tych najmłodszych, informacjami o oszustach internetowych, kradzieży cyfrowej tożsamości i innych przykrych możliwych skutkach publikowania treści z ich udziałem. Ważne natomiast, aby wspierać je w budowaniu przekonania, że mają prawo do prywatności i decydowania o swoim wizerunku. Zdecydowanie warto też zadbać o to, by każdy dorosły miał świadomość potencjalnych konsekwencji rozpowszechniania wizerunków dzieci. 

Szczególną odpowiedzialnością w kwestii ochrony wizerunków dzieci powinny się wykazać placówki działające na ich rzecz. To one swoimi decyzjami mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu świadomości społecznej na temat prawa dziecka do prywatności.

Warto, by podchodziły do kwestii rozpowszechniania wizerunku z rozwagą, a decyzje w tym zakresie poddawały analizie – biorąc pod uwagę nie tylko stronę legalną tego zagadnienia, ale także etyczną.

Co warto przemyśleć przed podjęciem decyzji o publikacji wizerunku dziecka? LISTA PYTAŃ

 • W jakim celu chcecie opublikować wizerunek dziecka? 
 • Czy jest jakiś inny sposób, aby spełnić cel i nie publikować wizerunku? 
 • Co się stanie, jeśli nie zamieścicie wizerunku dziecka?
 • Kto obserwuje wasz profil lub inny kanał, na którym chcecie opublikować materiały z udziałem dziecka?
 • Czy macie zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dobrowolnie podpisaną przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, a w niej jasno określony cel i konkretny sposób rozpowszechniania?
 • Czy dzieci nie są w żaden sposób zmuszane do bycia na zdjęciu czy filmie? Czy czują się dobrze, bezpiecznie i komfortowo z tym, że są w danej chwili fotografowane lub nagrywane? 
 • Czy dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny nie wyraził zgody na publikację wizerunku, nie jest z tego powodu wykluczane z fotografowanych aktywności?
 • Czy zdjęcie lub film nie przedstawia dziecka w krępującej lub intymnej dla niego sytuacji? Czy ma ono na sobie pełny ubiór (nie jest w bieliźnie, stroju kąpielowym lub nago)? 
 • Jak dziecko może się poczuć, widząc ten materiał w przyszłości?
 • Jak na taką publikację mógłby zareagować przyszły pracodawca dziecka, co mógłby o nim pomyśleć?
 • Czy ta publikacja w żaden sposób nie narusza godności dziecka, nie zawstydza go, nie ośmiesza, nie naraża na wyśmianie? 
 • Czy publikacja wizerunku nie naruszy prywatności dziecka? Czy nie będzie ujawniać o nim informacji, które powinny zostać poufne? 
 • Czy nie narazi go na kłopoty i nie wpłynie negatywnie na jego relacje z kimś? 
 • Jak czulibyście się, gdyby ktoś opublikował podobny materiał z waszym udziałem? 
 • Czy sytuacja lub wydarzenie, które fotografujecie lub nagrywacie, nie ma charakteru komercyjnego – czy nie promuje usług lub produktów jakiejś firmy lub osoby?
 • Czy w waszej placówce rozmawiacie z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie, prywatności, zaufaniu? 
 • Czy dzieci w waszej placówce znajdują się w trudnej sytuacji życiowej? Czy publikując ich zdjęcia lub filmy z ich udziałem na waszych profilach, nie stygmatyzujecie ich, nie nadajecie im etykiety dzieci z trudnego środowiska, z którą będą musiały iść przez życie? 
 • Jeśli jesteście domem dziecka, świetlicą środowiskową, działacie na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, czy publikacja zdjęcia z waszymi podopiecznymi nie będzie miała przykrych konsekwencji w kontekście ich przyszłości i bezpieczeństwa? 

Zobacz, dlaczego w Fundacji Orange zrezygnowaliśmy z rozpowszechniania wizerunków dzieci: czytaj wpis.

Jak można inaczej podejść do publikowania zdjęć i filmów z udziałem dzieci?

Istnieje wiele sposobów umożliwiających pokazanie młodych ludzi, emocji czy cennych momentów z aktywności danej placówki bez udostępniania wizerunków dzieci w sposób możliwy do ich identyfikacji. Złotym środkiem na dzielenie się cennymi momentami może być:

 • publikowanie oddających emocje zdjęć czy filmów, na których nie widać cech fizycznych dziecka pozwalających na jego identyfikację; 
 • publikacja treści pokazujących efekty działań dzieci, ślady ich obecności czy aktywności (np. rysunki);
 • zakrycie na zdjęciu twarzy dzieci za pomocą elementów graficznych, tzw. naklejek, lub rozmycie wizerunku (tego typu zmiany najlepiej wprowadzać w programie do obróbki graficznej, nawet najprostszym, a nie przy użyciu narzędzi udostępnianych w serwisach społecznościowych. Dzięki temu zdjęcie trafia na serwer danego serwisu już w formie, która uniemożliwia identyfikację przedstawionej na nim postaci i w razie wycieku danych jej wizerunek jest bezpieczny);
 • jeśli zdjęcia służą do pokazania rodzicom przebiegu zajęć i aktywności w waszej placówce, warto rozważyć publikowanie ich na zamkniętej grupie rodziców;
 • pewną alternatywę stanowią zdjęcia wygenerowane przez AI, ale warto pamiętać, że także to rozwiązanie obarczone jest ryzykiem, które wynika z faktu, iż sztuczna inteligencja może bazować na danych i materiałach już opublikowanych w sieci, a efekt finalny jej pracy może łudząco przypominać realną osobę;
 • warto w organizacji czy placówce ustalić wasze stanowisko i podejście do publikowania wizerunków dzieci w internecie i spisać je w Waszych standardach ochrony małoletnich. Zobacz przykład w polityce ochrony praw dzieci w Fundacji Orange.

Najcenniejsza jednak będzie rozmowa z dziećmi na temat ich prawa do decydowania o własnym wizerunku i uszanowania w tym obszarze prawa innych. 

Pobierz pełną wersję poradnika [PDF]

Więcej na temat praw dziecka w środowisku cyfrowym przeczytaj na podstronie: prawa dziecka.

Więcej o tym, jak być empatyczną instytucją lub organizacją: czytaj publikację „Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji”.

Pobierz poradnik