Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji

„Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji” to publikacja, która przekonuje, że nie tylko instytucje oświatowe i wychowawcze, ale także przedsiębiorstwa, urzędy i inne organizacje mają wpływ na życie oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

W publikacji pod redakcją dr Konrada Ciesiołkiewicza znajdziemy propozycję modelu empatycznej organizacji, a także kwestionariusz pomagający ocenić, na ile moja organizacja spełnia kryteria instytucji empatycznej.

W książce znalazły się wywiady z osobami, które tworzą naszą Fundację, a także z ekspertami i ekspertkami - m.in. z prof. Adamem Bodnarem, Antoniną Bojanowską, prof. Markiem Konopczyńskim, Katarzyną Bucholską, Moniką Kulik, Sławomirem Chmielewskim, dr Robertem Sroką, Katarzyną Kataną, a także tekst dr. Marka Michalaka i sędzi Agnieszki Rękas. O roli zarządzania różnorodnością w empatycznych organizacjach wypowiedziała się też Marzena Strzelczak – Pełnomocniczka Zarządu FOB ds. Różnorodności.

Zachęcamy do lektury.