Jak zmniejszać ryzyko cyberprzemocy wśród młodych ludzi? - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Jak zmniejszać ryzyko cyberprzemocy wśród młodych ludzi?

Czym jest cyberprzemoc? Co może zrobić szkoła i osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, aby przeciwdziałać temu zjawisku? Jak wspierać budowanie empatycznych postaw – także w cyberprzestrzeni? Zobaczcie poradnik, który przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – znajdziecie w nim wskazówki i praktyczne porady do zastosowania w pracy z młodymi ludźmi.

Co piąty nastolatek przyznaje, że doświadczył przemocy w intenecie (Nastolatki 3.0 - badania przeprowadzone przez NASK w 2020 roku). Problem wiąże się przede wszystkim z zastraszaniem, nękaniem, szantażowaniem, publikowaniem kompromitujących treści oraz wykluczeniem z grupy. Zagrożenia te mają miejsce w internecie, gdzie kontrola rodziców, nauczycieli i innych dorosłych może być mniejsza i dlatego trudniej jest podjąć skuteczne działania. W dodatku, często po prostu nie wiemy, jak działać, gdy dzieje się coś niepokojącego. Poradnik, do którego lektury Was zapraszamy przygotowany został w dwóch wersjach, dla dzieci - młodszych (do 13 r.ż.) oraz starszych – oba zawierają praktyczne rady, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o cyberprzemocy, jak eliminować jej pierwsze symptomy i wszelkie zagrożenia z nią związane.

Eksperci sugerują, że ważne są działania profilaktyczne, w tym przypadku empatia i budowanie otwartości na różnorodność. To właśnie działania wspierające dzieci w rozpoznawaniu własnych emocji oraz umiejętności radzenia sobie z nimi, mogą mieć istotny wpływ na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. Główną rekomendacją w materiałach jest więc skupienie się na kompetencjach społecznych i indywidualnych, czyli rozwijanie wspomnianej wcześniej empatii, samokontroli oraz nauki efektywnej komunikacji.

Gorąco Was zachęcamy do korzystania z materiału!

Pliki do pobrania: