Nabór do #SuperKoderów 2019/2020 - FAQ - Aktualności - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Nabór do #SuperKoderów 2019/2020 - FAQ

Nabór do obu naszych programów dla szkół do 15 maja, godz. 17.00. Odpowiadamy na Wasze najczęstsze pytania związane z #SuperKoderami.
Dziewczynka sterująca robotem za pomocą tableta
1. Jak działa program #SuperKoderzy? Szkoły, które dostaną się do programu #SuperKoderzy mają do wyboru jedną z dwunastu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne na dziesięć do kilkunastu lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Każda ze szkół otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. Podczas spotkań, w trakcie lekcji, przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. 2. Czy udział w programie #SuperKoderzy jest płatny? Nie, udział w programie #SuperKoderzy jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i rodzice dzieci biorących udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Od nauczycieli oczekujemy przede wszystkim chęci i zapału do pracy. 3. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie? Nie, program jest całkowicie bezpłatny. 4. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do #SuperKoderów? Tak. Do programu #SuperKoderzy mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których działają klasy 4-8. 5. Czy udział w programie mogą wziąć uczniowie z klas 7-8? Tak. To nowość, w tym roku uruchamiamy nowe ścieżki dla starszych klas . 6. Na jakich przedmiotach mogą funkcjonować #SuperKoderzy? Program stworzony został z myślą o uczniach klas 4-8. Scenariusze zajęć są zgodne z podstawą programową przedmiotów: matematyki, informatyki, techniki, przyrody, biologii, geografii, historii, muzyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz zajeć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 7. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie #SuperKoderzy? Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji. 8. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie? Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie #SuperKoderzy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze. 9. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w #SuperKoderach? Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie prawidłowo złożone wnioski. Filmy zgłoszeniowe do #SuperKoderów są oceniane pod kątem: • atrakcyjności przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie), • obecności tematyki programowania, nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczące o zrozumieniu idei programu #SuperKoderzy, • zaangażowania dzieci, jako odbiorców inicjatywy. 10. Jakie kompetencje musi posiadać lider zgłaszający szkołę do programu #SuperKoderzy? Szkołę zgłasza lider – nauczyciel, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. 11. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie #SuperKoderzy? Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki. 12. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie #SuperKoderzy? Zakwalifikowana do programu Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że jest uczestnikiem programu #SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange. Zachęcamy szkoły do dzielenia się doświadczeniami z udziału w programie #SuperKoderzy poprzez dodawanie relacji na platformie programu. Część szkół korzysta też z mediów społecznościowych. 13. Kiedy prowadzone są zajęcia z #SuperKoderów? W trakcie zajęć, popołudniami? Scenariusze zajęć z #SuperKoderów mogą być realizowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak też w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych itp.  14. Ilu uczniów powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z #SuperKoderów? #SuperKoderzy to program, który powinien być prowadzony w grupach min. 10 osobowych. 15. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie? Nauczyciel wraz z grupą powinien zrealizować całościowo 8 scenariuszy z wybranej ścieżki w dowolnie określonym przez siebie czasie. Dodatkowo, program zakłada realizację czterech 45-minutowych scenariuszy z wprowadzenia do programu Scratch. Zajęcia te może przeprowadzić drugi nauczyciel, prowadzący zajęcia z informatyki. 16. Czy nauczyciel może realizować scenariusze zajęć w tylko jednej grupie? Nie. Jeśli w danej Szkole Lider projektu będzie chciał realizować wybraną ścieżkę z więcej niż jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań. 17. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie? Nie, zachęcamy nauczycieli do zaangażowania i podnoszenia własnych kompetencji poprzez udział w programie. 18. Czy szkoła, która brała udział w programie #SuperKoderzy, może o to starać się ponownie? Tak. Szkoła, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu może składać wniosek w nowej edycji, wybierając inną niż zrealizowana już ścieżka edukacyjna. 19. Co mam zrobić, jeśli w panelu logowania zapomniałem hasła? Wejdź na stronę www.superkoderzy.pl, skorzystaj z mechanizmu odzyskiwania hasła w panelu logowania i sprawdź skrzynkę e-mail. 20. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić? W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Rekrutacji do Programu #SuperKoderzy: e-mail: superkoderzy@biuroprogramu.pl tel. +48 508 523 383