Lista 100 za rok 2021 - Fundacja Orange

Aktualności

Lista 100 za rok 2021

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło Listę 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w 2021 roku. Jesteśmy partnerem tej inicjatywy, aby doceniać to zaangażowanie i wzmacniać świadomość społeczną na temat potrzeby cyfrowej edukacji w wielu sferach życia.

„To nie jest lista pasjonatów technologii jako takich. Ale lista tych, którzy dbają o dobro innych w cyfrowym świecie i którzy promują postawy otwartości na nabywanie nowych kompetencji” – mówi Monika Eilmes z naszej fundacji, która jest członkinią Kapituły Listy 100 w tym roku.

Poznajcie wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce na Liście 100 w roku 2021. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Nominacji do Listy 100 dokonują laureaci i laureatki, które znalazły się na niej w poprzednich latach jako osoby aktywne na polu cyfrowej edukacji w swoich otoczniach zawodowych, lokalnych czy regionalnych. Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Listy 100 pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego. W tej edycji Kapituła wybierała spośród 150 zgłoszeń.

Osoby, które były laureatami Listy i zostały zgłoszone na nią po raz trzeci, stają się członkami Honorowej Listy 100. Jest na niej aktualnie 14 osób.

Pełna Lista wyróżnionych widnieje na stronie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) - http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/lista-100-2021/

Cieszy nas, że z roku na rok coraz liczniejszą grupę na niej stanowią przedstawicielki i przedstawiciele świata edukacji – szkół, uczelni wyższych oraz ośrodków kształcenia. Znaczącą grupę stanowią też osoby aktywne w organizacjach pozarządowych – fundacjach czy stowarzyszeniach. 

Pierwsza Lista 100 ogłoszona była w 2017 roku. Nasza Fundacja jest partnerem tej inicjatywy, aby doceniać ponadprzeciętne zaangażowanie wielu osób w rozwój cyfrowych umiejętności Polek i Polaków.

Tym bardziej, że wyzwań w tym obszarze nie brakuje. Szczególnie w dobie pandemii, która pogłębiła różnice w korzystaniu z cyfrowych technologii , co pokazuje raport „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce”, w przygotowaniu którego braliśmy udział. Czasy te wymagają jeszcze szybszego przystosowania się do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, a wiele grup potrzebuje w tym szczególnego wsparcia.