Fundacja Orange czyli projekt społeczny „od kuchni”. - Aktualności - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Fundacja Orange czyli projekt społeczny „od kuchni”.

Metoda na skuteczny projekt społeczny

Nasza Fundacja ma 15 lat. To czas sukcesów, ale też testów, i trudności. To cenne doświadczenia, nieustająca lekcja. Co dzieje się za kulisami naszych inicjatyw i jak myślimy o naszym społecznym zaangażowaniu? Poznajcie 15 sposobów na skuteczny projekt społeczny i przy okazji kilka małych tajemnic naszej Fundacji :)

Zdaniem Fundacji „Stocznia”, która zgromadziła materiał w czasie warsztatów i spotkań, udało nam się wypra­cować „metodę”, która może okazać się inspi­rująca dla innych organizacji działających na polu pożytku publicznego.  Dowiecie się z niej, o czym warto pamiętać, projektując działania społeczne nastawione na skuteczność, na wpływ i realną zmianę na lepsze. Korzystajcie z naszych przemyśleń, podpowiedzi, ale i lekcji z niepowodzeń, jakie musieliśmy na tej drodze przejść.

Zobacz naszą metodę.

O czym warto pamiętać w społecznym zaangażowaniu organizacji?

Po pierwsze: jasno określona, przemyślana misja i strategia. Pokazuje, które wyzwania społeczne są dla organizacji ważne, co chce zmienić i jak. To drogowskaz, który pomaga organizować wewnętrzną pracę, podejmować decyzje, ale też pozycjonować się w otoczeniu interesariuszy.

Strategia ułatwia koncentrację na celu. Pomaga robić to, na czym się po prostu najlepiej znamy i nie być „organizacją od wszystkiego”. Nasza misja to coś, w co wierzymy, co nas nurtuje i przejmuje. My w fundacji specjalizujemy się w cyfrowej edukacji, bo na tym znamy się my i nasz fundator. W skrócie: Orange Polska dostarcza internet i technologie, a my propagujemy odpowiedzialne korzystanie z nich.

Strategia to odpowiedź na pytanie, jak chcemy działać. Nasze myślenie koncentruje się na długofalowych programach bardziej niż jednorazowych akcjach. Lubimy działać z myślą o przyszłości, żeby wprowadzać realne zmiany. Często inwestujemy w kompetencje i kształcenie liderów. To oni pchną zmiany dalej, w swoich środowiskach, w szkołach, lokalnych społecznościach.

Badamy, konsultujemy, ewaluujemy

Przed rozpoczęciem projektu społecznego warto badać, analizować i poznać potrzeby i problemy społeczne, na które chcemy odpowiedzieć. Nasze programy w fundacji opieramy o wyniki badań – i naszych i dostępnych publicznie, o opinie ekspertów, ale także…samych beneficjentów.  Tworzymy nasze projekty z tymi, na rzecz których będziemy działać, dzięki czemu lepiej rozumiemy potrzeby odbiorców i wpasowujemy w nie projekt. W projekcie społecznym istotne znaczenie ma ewaluacja. Pozwala sprawdzać, co działa, co nie działa, i modyfikować pierwotne założenia, jeśli trzeba. A z każdego niepowodzenia po prostu wyciągnąć lekcję.

Otwarty dostęp do zasobów

Wasza organizacja wypracowała coś cennego? Podzielcie się. Otwarte zasoby, creative commons to bliskie nam idee. Udostępniamy nasze materiały, scenariusze zajęć, raporty i publikacje tak, aby każdy mógł z nich skorzystać.

Wespół w zespół

I na koniec, choć nie bez znaczenia – zespół. U nas sprawdza się to, że łączymy doświadczenia pracy w organizacjach pozarządowych i w biznesie. W prowadzeniu projektu społecznego wykorzystujemy narzędzia do zarządzania projektem, a jesteśmy zespołem ludzi, którzy czują społeczną misję i mają proaktywny stosunek do rzeczywistości.

Więcej o naszych doświadczeniach w prowadzeniu projektów społecznych przeczytacie tutaj.