Dla nauczycieli i wolontariuszy - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Dla nauczycieli i wolontariuszy

Dla nauczycieli i wolontariuszy

 • Kurs internetowy Bezpiecznie Tu i Tam dla rodziców i opiekunów

  W ramach kursu poznasz podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu dla najmłodszych, dowiesz się jak pomóc dziecku unikać zagrożeń i jak reagować, gdy coś niepokojącego zdarzy się w sieci.

   

  Link do strony:


  www.fundacja.orange.pl/kurs

 • 1. Scenariusze dla klas I – III i IV- VI szkoły podstawowej „Sieciaki.pl - Poznaj Bezpieczny Internet”

  Sieciaki.pl to edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci, poświęcony tematyce bezpieczeństwa w internecie. Portal zawiera aktywności przedstawiające przygody Sieciaków- pozytywnych bohaterów, którzy dbają o bezpieczny internet. W oparciu o działania i misje Sieciaków zostały przygotowane…

 • 2. Scenariusze zajęć dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych - Necio

  Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4–6 lat, którego celem jest nauka bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fundacją Orange, w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Bohaterem projektu jest przyjazny…

 • Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas I- III. Bezpieczeństwo dzieci w internecie.

  Zajęcia umożliwiają zapoznanie rodziców z zagrożeniami, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci w internecie, pokazują rodzicom konsekwencje nadużywania internetu przez dzieci. Rodzice pozyskują praktyczne wskazówki, dotyczące zasad ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z…

 • Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas IV- VI. Bezpieczeństwo dzieci w internecie.

  Zajęcia umożliwiają zapoznanie rodziców z zagrożeniami, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci w internecie, pokazują rodzicom konsekwencje nadużywania internetu przez dzieci, zapoznają rodziców z zagrożeniami związanymi z brakiem ochrony prywatności w sieci oraz z zawieraniem znajomości online.…

 • Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas VII- VIII. Bezpieczeństwo dzieci w internecie.

  Zajęcia mają na celu zapoznanie rodziców z zagrożeniami, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci w internecie oraz ukazanie zagrożeń związanych z brakiem ochrony prywatności i z zawieraniem znajomości online. Rodzicie poznają zjawisko groomingu oraz sekstingu, a także zarys problemu cyberprzemocy wraz…

 • Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych -młodzież w wieku 12–15 lat.

  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia online, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online, zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.

   

  Czas trwania: 45 minut.

 • Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat uwodzenia dzieci w internecie.

  Celem zajęć jest uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie. Podczas wykładu prezentowana jest specyfika zjawiska. Zajęcia kładą nacisk na rolę rodziców w ochronie dzieci przed uwodzeniem online. Zajęcia trwają 30 min i mogą być realizowane np. przy okazji wywiadówek.

 • 3. Scenariusze zajęć dla klas I–III szkoły podstawowej - Sieciaki

  sieciakPodręcznik „Sieciaki” stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w realizacji zajęć na temat bezpiecznego korzystania z sieci wśród uczniów klas I–III szkół podstawowych.

   

  Zawiera scenariusze zajęć dostępne w dwóch: wersjach: pełnej (2 x 45 min) oraz skróconej (45 min).

   

  Ideą przyświecającą…

 • 4. Scenariusze zajęć dla klas V–VI szkoły podstawowej i I szkoły gimnazjalnej - Lekcja bezpieczeństwa

  Zajęcia przeznaczone dla uczniów w wieku 11–13 lat. Mogą być realizowane podczas godziny wychowawczej, lekcji informatyki lub zajęć pozalekcyjnych. Ich celem jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i…

 • 5. Scenariusze zajęć dla klas II – IV szkoły podstawowej - Zuźka i Tunio poznają Internet

  Program „Zuźka i Tunio poznają Internet” powstał z inicjatywy Fundacji Orange we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją Nauki i Wiedzy. Adresowany jest do uczniów klas II–IV szkół podstawowych.

   

  Ideą zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania sieci oraz…

 • 6. Scenariusze zajęć dla klas V–VI szkoły podstawowej oraz I szkoły gimnazjalnej – Gdzie jest Mimi?

  Scenariusz zajęć przeznaczonych dla uczniów w wieku 11–13 lat, poświęconych cyberprzemocy. Ich celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką cyberprzemocy, pokazanie jej możliwych konsekwencji (zarówno dla ofiar, jak i sprawców) oraz prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.…

 • 7. Scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych – Stop cyberprzemocy

  Od stycznia 2008 roku, w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”, pod hasłem „Stop cyberprzemocy” prowadzona jest akcja poświęcona problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.

 • 8. Scenariusze zajęć dla I klas szkół gimnazjalnych – Mój wizerunek online

  Scenariusz zajęć dla klas I szkół gimnazjalnych poświęcone świadomemu i odpowiedzialnemu kreowaniu wizerunku młodych ludzi online. Celem zajęć jest uświadomienie w jaki sposób aktywność w sieci kształtuje wizerunek online, jakie mogą być krótko- i długoterminowe konsekwencje niedostatecznej dbałości…

 • 9. Scenariusze zajęć dla klas I-II szkoły gimnazjalnej

  Scenariusz zajęć dla klas I–II szkół gimnazjalnych poświęconych wizerunkowi i prywatności w sieci ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych. Zagadnienia te poruszane są w humorystycznej formie z wykorzystaniem animowanych filmów przedstawiających przygody Fejsmena – superbohatera,…

 • 10. Scenariusze zajęć dla klas I–II szkół gimnazjalnych

  Scenariusz zajęć dla klas I–II szkół gimnazjalnych poświęconych umiejętności wyszukiwania i krytycznego weryfikowania informacji w internecie. Celem zajęć jest pokazanie różnych metod wyszukiwania informacji, prezentacja zaawansowanych sposobów wyszukiwania informacji oraz zapoznanie uczestników ze…

 • 11. Scenariusze zajęć dla klas II–III szkół gimnazjalnych i I–II ponadgimnazjalnych - W Sieci

  Zajęcia „W Sieci” poświęcone są bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu. Przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.

   

  Do przeprowadzenia zajęć “W Sieci” opartych o proponowany scenariusz, potrzeba dwóch (rozwiązanie rekomendowane)…

 • 12. Scenariusze zajęć dla klas szkół gimnazjalnych - Dzień z życia

  Scenariusz zajęć „Dzień z życia” poświęcony jest problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Zajęcia te opracowano z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera (w tym również gier, zarówno online, jak i…

 • 13. Scenariusze zajęć - Internet bez przesady

  Adresaci: rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

   

  Czas trwania: 30 minut.

   

  Cele szczegółowe: uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i Internetu. Omówienie specyfiki problemu, możliwych działań profilaktycznych i sposobów…

 • 14. Scenariusze zajęć - Owce w sieci

  Cele szczegółowe: podniesienie wiedzy dzieci na temat zagrożeń internetowych, w tym: groomingu, dyskryminacji i rasizmu, wykorzystywania fotografii i nagrań wideo, cyberstalkingu, phishingu.

 • 15. Scenariusze zajęć - Przemoc rówieśnicza

  Czas trwania: 90 minut.

   

  Cele szczegółowe: podniesienie świadomości na temat przemocy rówieśniczej, dostarczenie informacji na temat możliwych metod radzenia sobie z przemocą.

 • 16. Scenariusze zajęć – Seksting

  Adresaci: młodzież w wieku 13–18 lat.

   

  Czas trwania: 90 lub 135 minut.

   

  Cele szczegółowe:

   

  - wskazanie potencjalnie negatywnych konsekwencji wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym;

   

  - zwrócenie uwagi uczestników na umiejętność dokonywania…

 • 17. Scenariusze zajęć - Telefon zaufania 116-118

  Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   

  Czas trwania: 2 x 45 minut.

   

  Cele szczegółowe: podniesienie wiedzy na temat zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy psychologicznej, podniesienie świadomości uczestników na temat możliwości uzyskania pomocy w…

 • Serwisy edukacyjne

 • Broszury edukacyjne Bezpiecznie Tu i Tam

  Broszura zawierająca informacje o podstawowych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem dziecka w internecie. Połączenie teorii i informacji praktycznych.

 • Poradnik Bezpieczne media

  Bezpieczne media

 • Bezpieczeństwo dzieci on – line

  Publikacja zawierające artykuły specjalistów na temat szerokiej gamy zagadnień związanych z funkcjonowaniem dziecka w wirtualnej rzeczywistości. Opisuje współczesne trendy, zjawiska online oraz porusza zagadnienia profilaktyki poszczególnych zagrożeń w sieci.

 • Film Nadużywanie Internetu przez dzieci i młodzież

  Monografia filmowa dotycząca zjawiska nadużywania internetu przez młodych internautów. 

 • Jak zabezpieczyć dowody przemocy w Internecie

  Broszura opisuje podstawowe kroki i konkretne działania, jakie powinien wykonać rodzic w sytuacji zagrożenia dziecka w internecie.

 • Broszura Pomyśl, zanim kupisz

  Poradnik zawiera wskazówki dla dorosłych na temat tego jak rozważnie udostępniać dzieciom urządzenia podłączone do internetu, a także instruuje jak uchronić przed nimi najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc.

 • Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież

  Broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje na temat sposobów reagowania na problem.

 • Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież 2

  Monografia dotycząca strite tego wybranego zagadnienia. Opisane zagrożenie nie dotyczy wyłącznie dzieci, jednak to one są najbardziej podatne na ten rodzaj uzależnienia.

 • Szkolne standardy bezpieczeństwa

  Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

 • ABC Internetu

  Kompetencje cyfrowe to termin odmieniany dziś przez wszystkie przypadki- w mediach, środowisku naukowym i politycznym. Nowe technologie i Internet całkowicie zmieniły nasz świat i kształtują nowe formy uczestniczenia w życiu społecznym. Ale jak się w tym wszystkim nie pogubić? Wychodząc naprzeciw…

 • Maria i ja

  Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie.

 • Scenariusz zajęć dla uczniów klas II- III. Młodzi strażnicy energii. Oszczędzamy energię z Orange!

  W ramach zajęć uczniowie dowiedzą się, co to jest energia i jak powstaje oraz do czego jej potrzebujemy. Sprawdzą, czy warto oszczędzać energię elektryczną i dlaczego. Poznają także praktyczne sposoby na jej oszczędzanie.