Prawa dziecka w komercyjnym świecie [2023] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Prawa dziecka w komercyjnym świecie [2023]

O prawach dziecka często myślimy w odniesieniu do szkoły czy wychowania, rzadziej ten temat pojawia się w kontekście działalności komercyjnej – a te pozornie niezwiązane kwestie, mają jednak wiele punktów styku. Właśnie powstał raport na ten temat.

W publikacji pt. „Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” którego nasza fundacja jest partnerem autorzy – Łukasz Komuda oraz Kamil Fejfer, skupiają się na kilku obszarach związanych z realizacją praw dziecka: np. pracy nieletnich, dzieciach jako odbiorcach oferty komercyjnej, treści w internecie czy reklam - to daje szansę na warto­ściową dyskusję o stanie realizacji praw dziecka, uwzględniającą wyjątkowo ważny, ekono­miczny wymiar życia.

Dzięki zawartym w publikacji rekomendacjom - możemy nie tylko dokonać refleksji, ale wspólnie poszukiwać rozwiązań i udoskonalanie instytucjonalnego podejścia do najmłodszej gru­py społecznej, liczącej 7 mln osób.

Raport „Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” do pobrania tutaj

Temat praw dziecka i podmiotowości najmłodszych nasza Fundacja podjęła także podczas debaty eksperckiej pt. „Dziecko. Prawa. Podmiotowość” wspólnie z zaproszonymi gośćmi wśród których byli: dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka, założyciel Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Marta Skierkowska, psycholożka, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dr Grzegorz Stunża, Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej i Magdalena Bigaj, Prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa – rozmawialiśmy o tym, że z praw dziecka wynikają powinności dorosłych. Razem zastanawialiśmy się jakie są te powinności, biorąc pod uwagę rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływ mediów cyfrowych na młodych, szanse i zagrożenia.

W ramach działań na rzecz praw dzieci, prowadzimy także monitoring ekspercki nt. praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym i planujemy wydanie raportu na ten temat w czerwcu 2023 r.