Prawa dziecka w społeczeństwie informacyjnym - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Prawa dziecka w społeczeństwie informacyjnym

Prawa dziecka przysługują najmłodszym bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie. Ważne jest zadbanie o poszanowanie tych praw także w środowisku cyfrowym, które jest dziś integralną częścią świata dzieci i młodzieży. O tym, jak to robić z uważnością, rozmawialiśmy na debacie pt. „Dziecko. Prawa. Podmiotowość”. A już od września ruszymy z programem edukacyjnym dla przedszkoli, aby przygotować najmłodszych do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, empatyczny i dbając o swój dobrostan.  

W 1989 roku została przyjęta Konwencja o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od tego czasu świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś integralną częścią życia młodych ludzi – to internet, gry, aplikacje, komunikatory, media społecznościowe, usługi i produkty cyfrowe. Innowacyjne rozwiązania stwarzają wiele nowych możliwości i życiowych szans, ale warto przyglądać się także zagrożeniom, których doświadczają i mogą doświadczać dzieci i młodzież. Funkcjonowanie w bańkach informacyjnych, uleganie algorytmicznym podpowiedziom, dezinformacja, stres informacyjny, działanie botów, niebezpieczne treści, kontakty, patostreaming, brak poszanowania prywatności, uzależnienia cyfrowe – to tylko niektóre z nich. 

Debata ekspercka o prawach dziecka

Z praw dziecka wynikają powinności dorosłych. Jakie stają się te powinności, biorąc pod uwagę rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływ mediów cyfrowych na młodych, szanse i zagrożenia?  O tym rozmawialiśmy dziś, 28 lutego, podczas debaty eksperckiej „Dziecko. Prawa. Podmiotowość”. W spotkaniu udział wzięli: 

  • dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka, założyciel Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka
  • Marta Skierkowska, psycholożka, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • dr Grzegorz Stunża, Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
  • Magdalena Bigaj, Prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa
  • przedstawicielki naszej Fundacji: Małgorzata Kowalewska i Antonina Bojanowska
  • Debatę poprowadził Konrad Ciesiołkiewicz z naszej fundacji.

W czasie spotkania nakreślone zostały największe wyzwania i rekomendacje w zakresie podmiotowości i praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w edukacji przedszkolnej. Rozmawialiśmy m.in. o roli edukacji medialnej, politykach ochrony praw dziecka, higienie cyfrowej, budowaniu cyfrowego obywatelstwa zamiast cyfrowego konsumpcjonizmu.

Wkrótce podzielimy się z Wami pełnymi materiałami z tego spotkania. Kilka ważnych dokumentów na ten temat znaleźć możecie też tutaj

Fundacja Orange dla przedszkoli

Istotną rolę w ochronie praw dziecka odgrywa edukacja  – zarówno dzieci, jak i dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców. Po wielu latach działania z tysiącem szkół w tym zakresie, widzimy potrzebę wsparcia także przedszkoli. Dlatego od września otworzymy nowy program MegaMisja dla Przedszkoli, skierowany do młodszych dzieci, ich rodziców i opiekunów.

Chcemy przygotować przedszkolaki do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, uważny i dbając o swój dobrostan. Scenariusze zajęć pozwolą nauczycielkom i nauczycielom porozmawiać z dziećmi m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, zdrowia, dbania o równowagę w codziennych aktywnościach, weryfikowania informacji i odróżniania ich od reklamy czy opinii. Wiele materiałów podejmie temat empatii, wyrażania emocji, zaufania, czy poszanowania różnorodności i odporności na oceny. 

Wszystko po to, aby już najmłodsze dzieci nabrały refleksyjnego stosunku do tego, co przynosi cyfrowy świat, aby potrafiły zadawać sobie ważne pytania i świadomie podchodzić do tego, co w sieci, a także zadbać o swój dobrostan i umiar w korzystaniu z technologii.

Program będzie też źródłem wiedzy dla rodziców i opiekunów. Otrzymają oni informacje, jak wprowadzić domowe zasady ekranowe oraz rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie. 

MegaMisja dla Przedszkoli realizowana będzie przy minimalnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (dzieci nie będą korzystać z urządzeń), a zajęcia prowadzone będą poprzez zabawę i zadania ruchowe – wpisując się tym samym w potrzeby rozwojowe dzieci w tym wieku. Celem zajęć jest także tworzenie przestrzeni do współpracy wśród dzieci. Partnerami projektu zgodziły się zostać Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.