Nowe i angażujące lekcje dzięki projektowi Lekcja:Enter - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Nowe i angażujące lekcje dzięki projektowi Lekcja:Enter

Jak prowadzić lekcje, które pobudzają kreatywność i twórcze myślenie wśród uczniów? Nadszedł czas, aby po ponad 4 latach realizacji, oficjalnie zakończyć projekt Lekcja:Enter – jednej z większych inicjatyw na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji. Ukończywszy szkolenia, aż 95% osób potrafi przygotować zajęcia zachęcające uczniów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczycielki i nauczyciele rozwinęli swoje metodyczne i cyfrowe kompetencje do tego, by nauczać zgodnie z potrzebami młodych.

Warto wprowadzać do lekcji innowacje, prowadzić zajęcia inaczej niż dotychczas, próbować nowych metod edukacyjnych, aby nauka były atrakcyjna, a przede wszystkim skuteczna. Dobrze, żeby lekcje zawierały elementy oparte na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, pomagające dzieciom i młodzieży w lepszym zrozumieniu wielu tematów, sprawiające, że lekcje będą ciekawsze, dostosowane do potrzeb młodych i rzeczywistości, w której funkcjonują. Nie mamy wątpliwości, że to właśnie nowe, cyfrowe kompetencje nauczycieli są jednym z najbardziej pożądanych elementów tworzenia edukacji „jutra”.

Efektami naszych działań podzieliliśmy się na Konferencji „Szkoła jutra z Lekcją:Enter. Podsumowanie efektów projektu”.

Lekcja:Enter pokazała, że istotą nie jest technologia sama w sobie. To element budowania zmiany, dzięki której kadra pedagogiczna lepiej rozumie potrzeby młodych i wyzwania powodowane cyfrowym rozwojem

– powiedział podczas spotkania Konrad Ciesiołkiewicz, prezes naszej Fundacji.

Projekt dał nauczycielom i nauczycielkom wsparcie w rozwoju kompetencji niezbędnych do prowadzenia angażujących lekcji w oparciu o e-zasoby i narzędzia cyfrowe. Satysfakcjonująca liczba 92% uczestników i uczestniczek uważa, że dzięki niemu może używać nabytych umiejętności w swojej codziennej pracy – aż 94% sądzi, że ich kompetencje wzrosły.

Celem było przeszkolenie 75 tys. nauczycielek i nauczycieli, a wsparciem objęliśmy ostatecznie ponad 82 tys. osób z ponad 10 000 szkół. Meldujemy zatem, że misja została zrealizowana z nawiązką!

Ukończywszy szkolenia, aż 95% ankietowanych osób potrafi przygotować zajęcia z wykorzystaniem technologii (przed szkoleniami liczebność tej grupy wynosiła 58%), obecnie 80% umie współpracować z innymi, używając wspólnych zasobów (przed szkoleniami było to 27%), zaś 84% umie tworzyć i przeprowadzić ankietę lub quiz (wcześniej 28%). To kompetencje, posiadające realny wpływ na udoskonalanie codziennych lekcji.

Nauczyciele na szkoleniach uczyli się, jak wzbogacić swoje lekcje o: e-zasoby, aplikacje edukacyjne, quizy, webquesty, wirtualne podróże, e-wizyty w muzeach, a także zasady bezpieczeństwa w sieci, rozwój współpracy czy umiejętności krytycznego myślenia.

Pełne podsumowanie projektu znajdziecie tutaj. Cieszymy się, że „Lekcja:Enter” okazała się odpowiedzią na wyzwania świata cyfrowego i przyniosła wymierny efekt.

Technologia od wielu lat „obiecuje” nam zmianę w edukacji. Ale ona sama nic nie zmieni. Podstawą jest: podmiotowość ucznia, świadomi procesu uczenia się nauczyciele, na końcu technologia – powiedział Jędrzej Witkowski – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej na podsumowaniu rezultatów projektu. Mamy nadzieję, że zebrane doświadczenia będą początkiem cyfrowej transformacji szkół i programów nauczania. Monika Eilmes, liderka obszaru projektów unijnych w naszej Fundacji, podsumowała to następująco:

Rozwój kompetencji nauczycieli i nauczycielek jest ważnym elementem cyfrowej transformacji szkół, obok doposażenia w sprzęt czy rozwijania e-zasobów. Lekcja:Enter dała solidną podstawę do kontynuowania zmiany.

Projekt kończymy z poczuciem dobrze wykonanej pracy, której efekty mają szansę na długo przysłużyć się polskiej szkole. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę realizację. Dziękujemy za współpracę: Fundacji FRSI, Instytutowi Spraw Publicznych, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Placówkom Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski, ponad 600 trenerkom i trenerom, którzy przeprowadzali szkolenia, a przede wszystkim: nauczycielkom, nauczycielom, dyrektorkom i dyrektorom szkół pełnych pasji i motywacji w odpowiadaniu na potrzeby młodych ludzi w erze cyfrowej i zmienianiu edukacji na lepsze.

Należy nadmienić, że projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czy jesteś jedną z 82 tysięcy osób, które brały udział w szkoleniach projektu Lekcja:Enter? A może ciekawi Cię, jak zaplanować cyfrową zmianę w Twojej szkole? Chcesz się dowiedzieć, jak realizuje się projekt edukacyjny na tak wielką skalę? Zobacz, jakie wnioski i rekomendacje płyną z jego realizacji. Polecamy lekturę publikacji „Szkoła jutra zaczyna się dziś. Jak Lekcja:Enter wsparła polskie szkoły w cyfrowej transformacji”. Zapraszamy również do obejrzenia transmisji z konferencji, klikając tutaj.