82 tysiące nauczycieli z nowymi kompetencjami dzięki „Lekcji:Enter” - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

82 tysiące nauczycieli z nowymi kompetencjami dzięki „Lekcji:Enter”

Ponad 82 tysiące nauczycieli i nauczycielek z 10 tysięcy szkół w całej Polsce podniosło swoje cyfrowe kompetencje, 65% z nich - z małych miejscowości i wsi. To  rezultaty jednego z największych projektów szkoleń w zakresie edukacji cyfrowej w kraju - Lekcja:Enter, który mieliśmy przyjemność współrealizować. Mamy poczucie, że zapewniliśmy wsparcie w cyfrowej transformacji szkół – szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe nauczycieli i nauczycielek obok stale rozwijanej bazy e-zasobów czy doposażania placówek w sprzęt są także niezbędne. Projekt prowadziliśmy w ścisłej współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych, współfinansowany był ze środków UE. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

Celem projektu „Lekcja:Enter” było przeszkolenie 75 371 nauczycielek i nauczycieli, a wsparciem objęliśmy ostatecznie aż 82 242 osoby z ponad 10 000 szkół. W pierwotnych założeniach z małych miejscowości i wsi miało być 30% uczestniczek i uczestników szkoleń, a finalnie jest to 65%. Rozwijać mogli umiejętności aktywizujących metod pracy z wykorzystaniem e-zasobów, narzędzi cyfrowych i aplikacji w całym procesie nauczania (nie tylko do nauki zdalnej). Quizy, webquesty, webinary eksperckie, wirtualne podróże, e-wizyty w muzeach, edukacyjne aplikacje i materiały online, a także zasady bezpieczeństwa w sieci, rozwój współpracy, umiejętności krytycznego myślenia – to tylko część zagadnień, które miały szansę poznać osoby biorące udział w bezpłatnych szkoleniach. Specjalne inicjatywy skierowaliśmy także do dyrekcji szkół, m.in. o tym, jak kompleksowo planować cyfrową transformację placówki.

Lekcja:Enter to istotny element budowania zmiany, dzięki której kadra pedagogiczna lepiej rozumie edukacyjne potrzeby młodych ludzi wychowywanych w świecie pełnym technologii, ma niezbędne umiejętności do prowadzenia ciekawszych i angażujących lekcji i szansę czuć się bardziej kompetentna w obliczu nieustannych wyzwań powodowanych cyfrowym rozwojem” – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes naszej Fundacji, podsumowując rezultaty projektu.

Warsztaty prowadzone były w formie stacjonarnej i online w całej Polsce przez placówki doskonalenia nauczycieli i ponad 600 trenerów i trenerek. W badaniu wykonanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów uczestniczki i uczestnicy wysoko ocenili jakość szkoleń: 91% uważa, że wzrosły ich kompetencje w zakresie wykorzystywania w pracy z uczennicami i uczniami narzędzi i zasobów cyfrowych, 92% deklaruje, że używa nabytych na szkoleniach umiejętności w swojej pracy z uczniami i uczennicami (38251 ankietowanych na zlecenie KPRM, październik 2023).

Dodatkowo, z porównania ocen kompetencji cyfrowych i wykorzystania technologii w nauczaniu przez nauczycielki i nauczycieli przed rozpoczęciem szkoleń i po ich zakończeniu wynika, że 95% osób potrafi przygotować lekcje zachęcające uczennice i uczniów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (przed szkoleniami grupa ta stanowiła 58%), 80% umie współpracować z innymi z użyciem wspólnych zasobów (wcześniej 27%), 84% wie, jak tworzyć i przeprowadzić ankietę lub quiz (wcześniej 28%) – to dane z 1395 ankiet.

- „Projekt dał solidną podstawę do kontynuowania zmiany, która pozwoli na wprowadzenie szkół i sposobów nauczania w XXI wiek. Jest też przykładem sprawnej współpracy organizacji pozarządowych, które wspólnie zrealizowały inicjatywę na wielką skalę”  – komentowała Monika Eilmes, liderka obszaru projektów unijnych w naszej Fundacji 15 listopada na konferencji „Szkoła jutra” prezentującej wnioski z „Lekcji:Enter”.
To odpowiedź na rosnącą potrzebę zwiększenia stopnia wykorzystania przez kadrę nauczycielską narzędzi TIK w procesie kształcenia oraz publicznie dostępnych e-zasobów edukacyjnych (stale poszerzanych, np. poprzez realizację projektów digitalizacji zasobów kultury i nauki)”. – dodał Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Osoby biorące udział w projekcie opracowały własne scenariusze, na podstawie których zostały przeprowadzone lekcje w szkołach – łącznie powstało ich 115 000. Wyselekcjonowane są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). W projekcie powstały  także materiały inspiracyjne, z których można korzystać na www.lekcjaenter.pl

Więcej doświadczeń i wniosków z realizacji „Lekcji:Enter” z perspektywy różnych podmiotów zaangażowanych w tę inicjatywę możecie przeczytać w publikacji „Szkoła jutra zaczyna się dziś. Jak Lekcja:Enter wsparła polskie szkoły w cyfrowej transformacji”.

Zapoznaj się z publikacją podsumowującą projekt Lekcja:EnterSzkoła Jutra
zaczyna się dziś.
Lekcja:Enter 2023

Pobierz

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie przyznane zostało przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych. Bardzo dziękujemy za te wszystkie lata wspólnej pracy. Dziękujemy też Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Placówkom Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski, ponad 600 trenerkom i trenerom, którzy przeprowadzali szkolenia, a przede wszystkim nauczycielkom, nauczycielom, dyrektorkom i dyrektorom szkół pełnych pasji i motywacjiw odpowiadaniu na potrzeby młodych ludzi w erze cyfrowej i zmienianiu edukacji na lepsze.