Rada Programowa - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Rada Programowa

Magdalena Bigaj

Założycielka i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Medioznawczyni i działaczka społeczna. Specjalizuje się w temacie cyfrowego obywatelstwa, higieny cyfrowej i wpływie nowych technologii na jednostki i społeczeństwo. Współautorka badań i publikacji naukowych. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego KIG. W latach 2019-2022 wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

dr Anna Buchner

Doktor nauk społecznych, socjolożka i antropolożka. Współtwórczyni grupy badawczo-projektowej “Ciekawość”, członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz Komitetu Dialogu Społecznego przy KIG. Uczestniczyła w projektach badawczych badających m.in. kompetencje cyfrowe, komunikację naukową w humanistyce i naukach społecznych, instytucje kultury, nowe media, edukację, kanony piękna, style życia i religijność Polaków.

Zyta Czechowska

Laureatka tytułu Nauczyciel Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli specjalni.pl, terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej. Współautorka sieci nauczycieli „SPEcjalna edukacja cyfrowa”. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych.

dr hab. Grażyna Gajewska

Pedagog, dr hab. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Pedagogiki, kierownik Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny. Autorka publikacji i projektów badawczych – naukowych i metodycznych. Organizatorka spotkań lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Opiekun Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej oraz realizowanego wolontariatu w różnych środowiskach oraz formach opieki i wychowania.

Jan Herbst

Socjolog. Autor książek i artykułów nt. kapitału społecznego, nierówności społecznych i przestrzennych, współautor o raportu o wykluczeniu społeczno-cyfrowym. Ekspert i dyrektor ds. badań w Fundacji “Stocznia”. Laureat nagrody im. F. Znanieckiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka marketingu politycznego. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce, fake newsów i manipulacji w sieci. Autorka poradnika „Dezinformacja. Jak się przed nią chronić”, wydanego przez Fundację Orange w 2022 roku. Stale współpracuje z portalem Oko.Press, publikuje także w „Gazecie Wyborczej”.

Joanna Mikusek-Przystajko

Nauczycielka Jutr@

Pedagożka i nauczycielka etyki w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju, animatorka społeczno-kulturalna, psychoterapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje także w Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „Ku dobremu” oraz z osobami z niepełnosprawnościami. Laureatka pierwszej edycji konkursu Nauczyciel Jutr@, zaangażowana w inicjatywy związane z cyfrową edukacją.

dr hab. Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową. Autor licznych publikacji, w tym monografii dot. cyberprzemocy.

Łukasz Szczepańczyk

Związany z sektorem pozarządowym od 2008 roku, koordynator i trener projektów rozwoju kompetencji społecznych i cyfrowych – skierowanych do różnych grup społecznych, głównie do młodzieży i seniorów. Realizował inicjatywy m.in. w ramach funduszy europejskich EFS, PROW, Innowacyjna Gospodarka, RPO, programów rządowych FIO, programów MKIDN, MSIT oraz MEiN.

Kamil Śliwowski

Trener kompetencji cyfrowych i kompetencji przyszłości. Związany z trzecim sektorem, współpracuje z Fundacją Panoptykon, Szkoła z Klasą, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszeniem Demagog. Autor newslettera o trendach i technologiach w edukacji (otwartezasoby.pl/newsletter) Ponad dekadę działał w Creative Commons – globalnym ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy.