Interaktywna platforma pracowni Orange - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Interaktywna platforma pracowni Orange

Dziś uruchomiona została interaktywna platforma internetowa pracowni Orange. Pozwoli ona na wielowymiarową wymianę informacji i doświadczeń, tworzenie wspólnych projektów między poszczególnymi pracowniami i rozwój kompetencji. To narzędzie komunikacji miedzy pracownią i skupioną wokół niej społecznością, poszczególnymi pracowniami oraz Fundacją Orange a pracowniami. Pomogą w tym bezpłatne szkolenia, baza inspiracji pełna gotowych do wdrożenia projektów oraz grywalizacja - aplikacja, która na niespotykaną w Polsce skalę wykorzystuje mechanizmy z gier do wspierania działań społecznych.

By umożliwić rozsianym po całej Polsce pracowniom swobodne dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i inicjatywami z zakresu animacji społecznej, powstał specjalny, interaktywny portal. Mechanizm jego działania jest tak skonstruowany, by możliwe było przełożenie wirtualnych aktywności na działania w świecie rzeczywistym. Służy temu grywalizacja, która stanowi jeden z głównych modułów portalu. Jej celem jest zmotywowanie użytkowników pracowni do wspólnego działania na rzecz swojej społeczności i pokazanie, że oprócz wymiernych korzyści, taka aktywność przynosi także wiele radości.

Włączając się w grę, użytkownicy zdobywają medale i punkty dla swoich pracowni lub odznaczenia indywidualne. Będą one przyznawane za wykonanie różnorodnych wyzwań i aktywności. Zostały tak dobrane, by każdy, niezależnie od wieku, mógł w trakcie ich realizacji zdobyć nowe kompetencje czy rozwijać swoje pasje (np. przez udział w przedsięwzięciach edukacyjnych, szkoleniach, medialabach, projektach kulturalnych, organizacji wydarzeń dla mieszkańców, mapowaniu, tworzeniu filmów czy artykułów).

Punkty zdobyte przez uczestników grywalizacji będą wymieniane na bonusy dla danej pracowni, czyli nagrody rzeczowe, szkolenia czy pokazy. Na platformie, zintegrowanej z serwisami społecznościowymi, każda pracownia może pochwalić się swoimi osiągnięciami, miejscem w rankingu i zaprosić do pozytywnej rywalizacji pozostałych członków swojej społeczności.

Uruchomienie platformy to kolejny etap rozwoju pracowni Orange. Wcześniej w 50 miejscowościach w Polsce powstały miejsca edukacji i spotkań otwarte dla wszystkich mieszkańców. Orange Polska pomógł w ich remoncie i wyposażył je w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, konsole do gier, telewizory LCD z zaawansowanymi funkcjami.

W pracowniach Orange już od kilku miesięcy prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W małych miejscowościach często są one jedynym miejscem, w którym mieszkańcy mogą spotkać się, rozwijać swoje pasje czy korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Łącznie może z nich korzystać ok. 250 tysięcy osób.

Fundacja Orange wdrożyła także cykl bezpłatnych szkoleń dla liderów poszczególnych pracowni, m.in. z korzystania z nowych narzędzi internetowych i mediów społecznościowych, kierowania zespołem czy technik animacji społeczno-kulturalnych.

Pracownie Orange to kolejna inicjatywa społeczna Orange Polska i Fundacji Orange skierowana do mieszkańców małych miejscowości. Już od trzech lat, w ramach programu Orange dla Bibliotek, wspieramy ponad 3,5 tys. gminnych bibliotek publicznych w całej Polsce, gwarantując im darmowy dostęp do Internetu. Fundacja Orange dostarcza bibliotekom pakiety edukacyjne na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz angażuje się w różnorodne działania w celu popularyzacji twórczego i świadomego korzystania z nowych technologii. W 2012 roku rozszerzono ofertę edukacyjną skierowaną do użytkowników bibliotek o bezpłatne szkolenia z podstaw korzystania z komputera i Internetu. Wzięło w nich udział blisko trzy tysiące seniorów w całej Polsce.
 

Fundacja Orange prowadzi program Pracownie Orange, w ramach którego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje działania “Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie. Platforma powstała przy współpracy z Laboratorium EE.

Komunikat pracownie Orange_DD_final.pdf