Koalicja na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa w szkołach.

5 grudnia podpisaliśmy list intencyjny i włączyliśmy się w Koalicję na rzecz Bezpiecznej Szkoły, którą zainicjowała Minister Edukacji, Krystyna Szumilas.

Do koalicji przystąpiło łącznie 16 organizacji. Sygnatariusze listu zobowiązali się do współpracy i prowadzenia działań na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów. Rok szkolny 2012/2013 jest ogłoszony przez MEN "Rokiem bezpiecznej szkoły". Nasza Fundacja chce jednoczyć się w wysiłkach na rzecz zapewnienia młodym przyjaznych warunków do nauki i rozwoju.

- Społeczeństwo oczekuje dobrej edukacji, kojarzonej przede wszystkim z efektami kształcenia, czyli wiedzą i umiejętnościami, których wymaga współczesny świat. Osiąganie wysokich efektów kształcenia nie będzie jednak możliwe, jeśli szkoła nie będzie dbała o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów - powiedziała Krystyna Szumilas, zapraszając do podpisania listu. Poinformowała także o utworzeniu strony internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl ,stanowiącą mapę bezpieczeństwa w szkole, która ma się rozwijać wraz z potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców.

W imieniu naszej Fundacji swój podpis pod listem intencyjnym złożyła Dyrektor Ewa Krupa. Sygnowali go także przedstawiciele Caritas Polska, Fundacji Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole, Fundacji BOŚ, Fundacji Doroty Stalińskiej Nadzieja, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Komitetu Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenia MONAR, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.