Aparaty słuchowe od nas dostępne w Centrum Zdrowia Dziecka - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Aparaty słuchowe od nas dostępne w Centrum Zdrowia Dziecka

17 grudnia Fundacja Orange przekazała 40 protez słuchu do darmowych wypożyczeń dla dzieci niesłyszących. Nowy Bank Aparatów Słuchowych został uruchomiony w Centrum Zdrowia Dziecka, w którym działa ośrodek diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy "Audioland". Środki na zakup urządzeń pochodzą m.in. ze sprzedaży obrazów Jerzego Dudy-Gracza, wystawionych na aukcję przez Orange Polska.

W czasie otwarcia Banku Aparatów prof. Janusz Benedykt Książyk, dyrektor CZD, i dr Andrzej Senderski, kierownik "Audiolandu" wskazywali, jak ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie wad słuchu. Dopasowanie dziecku z niedosłuchem aparatów słuchowych to dość skomplikowana procedura. Części rodziców nie stać na zakup urządzenia i muszą starać się o dofinansowanie. Można je zdobyć z kilku źródeł, ale żeby wykorzystać wszystkie możliwości, trzeba najpierw uzyskać zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka i zebrać pełną dokumentację. Trwa to zwykle kilka miesięcy, tak istotnych dla rozwoju dziecka. Dzięki darmowym wypożyczeniom od Fundacji Orange, rodzice mają czas na załatwienie wszystkich formalności związanych z zakupem własnych aparatów, a dziecko ma zapewniony odbiór dźwięków, które stymulują jego wszechstronny rozwój.
Dzięki bankom aparatów, audiolog ma także pełny komfort - może obserwować dziecko przez kilka miesięcy w wypożyczonych aparatach, zanim ostatecznie zdecyduje, który model będzie dla niego najlepszy. Jest to bardzo ważne, ponieważ refundacja w Polsce przypada raz na 5 lat i w chwili, gdy podejmujemy decyzję o wyborze aparatów, odcinamy rodziców od możliwości refundacji aparatów na następne kilka lat.

Fundacja Orange od wielu lat wspiera rozwój dzieci niesłyszących, aby mogły sprawniej komunikować się z innymi i pełniej wykorzystywać swój potencjał. W ramach programu Dźwięki Marzeń prowadzone są liczne działania dla dzieci, ich rodzin i rehabilitantów. Do tej pory Fundacja uruchomiła łącznie 18 Banków Aparatów Słuchowych w całej Polsce, w których bezpłatnie dobierane i wypożyczane są odpowiednie urządzenia słuchowe. Rocznie z wypożyczeń korzysta ponad 300 dzieci. Program obejmuje również współpracę z ośrodkami przyszpitalnymi, klinikami, poradniami Polskiego Związku Głuchych, stowarzyszeniami i niepublicznymi placówkami opieki zdrowotnej w całej Polsce.

Środki na zakup aparatów słuchowych do banku wypożyczeń w Centrum Zdrowia Dziecka Fundacja pozyskała z aukcji charytatywnej. Zainicjował ją Orange Polska, wystawiając na sprzedaż dwa nie pokazywane dotąd publicznie obrazy Jerzego Dudy-Gracza - "Spóźnione bachanalia" oraz "Witkacemu i Puszka Pandory". Zostały one sprzedane na aukcji za 71 tys zł. Kwota ta w całości zasiliła konto programu Dźwięki Marzeń. Aukcję obrazów przeprowadziła firma Artinfo.pl
Fundacja Orange - program Dźwięki marzeń
W maju 2006 roku Fundacja Orange powołała do życia ogólnopolski program pomocy małym dzieciom z wadą słuchu - Dźwięki Marzeń. W ramach programu prowadzone są liczne działania, wspierające najmłodsze dzieci z ubytkiem słuchu, a także ich rodziny i rehabilitantów.
Fundacja uruchomiła 18 Banków Aparatów Słuchowych, w których bezpłatnie dobierany i wypożyczany jest dzieciom odpowiedni aparat. Ponadto, organizowane są systematyczne zajęcia rehabilitacji, na które specjaliści dojeżdżają do domów dzieci i pomagają im opanować mowę i język.
Do rehabilitantów adresowane są specjalistyczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje w pracy z dziećmi. Fundacja popularyzuje zagadnienia związane z problematyką wad słuchu u małych dzieci, organizując Międzynarodowe Konferencje Naukowe, na które przyjeżdżają do Polski eksperci z całego świata.
Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Rada Naukowa, w skład której wchodzą osoby o uznanym autorytecie w zakresie leczenia ubytku słuchu oraz autorzy licznych publikacji naukowych: prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter, dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka, dr n. hum. Anna Prożych, prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski, prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski . Program objęty jest honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Jego ambasadorką jest aktorka, piosenkarka, Olga Bończyk, która wychowała się w rodzinie osób niesłyszanych.
 

2012_12_17 aparaty suchowe w Centrum Zdrowia Dziecka.pdf