Ruszamy z monitoringiem praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Ruszamy z monitoringiem praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym

Grafika przedstawiająca dziecko trzymające smartfon, wokół niego są ikonki cyfrowych i niecyfrowych aktywności - słuchawki, mail, puchar, piłka, waga itd. Podpis: Prawa dziecka w świecie nie tylko cyfrowym

Wspólnie z Radą Programową naszej Fundacji podjęliśmy się autorskiej analizy stanu poszanowania podmiotowości i praw dziecka w środowisku cyfrowym. Jest ono dziś integralną częścią dziecięcej codzienności.

20 listopada przypada 33. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przez te lata świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś jedną z przestrzeni, w której działają najmłodsi. A nawet jeśli nie są bezpośrednimi użytkownikami technologii, to rozwój cyfrowy ma na nich wpływ w wielu aspektach – tak jak i na całe społeczeństwo.

Prawa dziecka przysługują każdemu bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie – także w środowisku cyfrowym, czyli w internecie, w korzystaniu z usług i produktów cyfrowych, z gier, aplikacji, komunikatorów czy mediów społecznościowych. Ich znajomość i przestrzeganie dotyczyć powinno nie tylko młodych internautek i internautów, ale całego społeczeństwa.

Data rozpoczęcia naszych prac nie jest przypadkowa - startujemy na chwilę przed Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, a celem analizy jest też edukowanie na temat tych praw. W analizie pokażemy opis nowych zjawisk społeczno-cyfrowych, co jest optymistyczne, a co może niepokoić i szkodzić ochronie dzieci.

Na samą analizę będziecie musieli i musiały jeszcze chwilę poczekać (planujemy ją opublikować w okolicach Dnia Dziecka 2023), ale już teraz zapraszamy na naszą stronę o prawach i podmiotowości dziecka, gdzie opublikowaliśmy: