Powołaliśmy Radę Programową - Fundacja Orange

Aktualności

Powołaliśmy Radę Programową

Rada Programowa

Witamy na pokładzie Fundacji Orange Radę Programową, która będzie naszym głosem doradczym, wsparciem merytorycznym i źródłem przyjaznej krytyki. W jej skład wchodzą osoby o uznanym autorytecie w dziedzinie edukacji, rozwoju kompetencji cyfrowych, działań lokalnych i wyrównywania szans społecznych. Cieszymy się, że wszyscy, do których adresowaliśmy zaproszenie do Rady, z entuzjazmem je przyjęli.

W skład nowo powołanej Rady Programowej Fundacji Orange wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele świata edukacji, pedagogiki, ekspertki i eksperci w obszarze rozwoju cyfrowych kompetencji i przeciwdziałania wykluczeniu. To także badacze/czki, naukowcy/czynie, trenerzy/rki i nauczyciele/lki. Rolą Rady będzie doradztwo i konsultowanie kierunków programowych, celów, misji i pól rozwoju naszej fundacji.

Jesteśmy już dość dojrzałą organizacją, mamy ugruntowaną misję i kierunek działań. Ciągle się rozwijamy i inspirujemy. Tym bardziej, że rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo dynamicznie i staje się coraz bardziej skomplikowana.

Dlatego chcemy tworzyć przyjazną przestrzeń do wymiany myśli w gronie osób, którym bliski jest temat społecznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych możliwości, ale patrzą na niego z różnych perspektyw.

To dla nas wielki zaszczyt, że w Radzie Programowej są:

 • Magdalena Bigaj - medioznawczyni, edukatorka i działaczka społeczna. Specjalizuje się w temacie cyfrowego obywatelstwa, higieny cyfrowej i wpływie technologii na ludzi. Współautorka badań, publikacji naukowych i autorka bloga cyfrowiimigranci.pl
 • dr Anna Buchner - socjolożka i antropolożka, współtwórczyni grupy badawczo-projektowej "Ciekawość", członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, realizatorka projektów badawczych i autorka raportów. 
 • Zyta Czechowska - Nauczyciel Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli specjalni.pl, terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej, zaangażowana w wiele inicjatyw edukacji cyfrowej.
 • dr. hab. Grażyna Gajewska - dr hab., prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Pedagogiki, kierownik Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny. Autorka publikacji i projektów badawczych - naukowych i metodycznych.
 • Oktawia Gorzeńska - autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”. Absolwentka Leadership Academy for Poland, założycielka dwóch szkół w Gdyni, liderka zmian w polskim szkolnictwie, wspierająca szkoły i ich kadry.
 • Jan Herbst – socjolog, autor książek i artykułów nt. kapitału społecznego, nierówności społecznych i przestrzennych, współautor raportu o wykluczeniu społeczno-cyfrowym. Ekspert i dyrektor ds. badań w Fundacji “Stocznia”. Laureat nagrody im. F. Znanieckiego.
 • Anna Mierzyńska -  analityczka dezinformacji w sieci oraz funkcjonowania polityki i marketingu sektora publicznego. Specjalistka ds. mediów społecznościowych i komunikacji społecznej, dziennikarka.
 • Joanna Mikusek-Przystajko - pedagożka i nauczycielka etyki w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju, animatorka społeczno-kulturalna, psychoterapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji. Laureatka tytułu Nauczyciel Jutr@ 2021.
 • dr hab. Jacek Pyżalski – dr hab., prof. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych.
 • Łukasz Szczepańczyk - związany z sektorem pozarządowym, koordynator i trener projektów rozwoju kompetencji społecznych i cyfrowych - skierowanych głównie do młodzieży i seniorów, lider Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej w Stoczku Łukowskim.
 • Kamil Śliwowski – trener kompetencji cyfrowych i kompetencji przyszłości, specjalizuje się w wykorzystaniu technologii w edukacji, prawie autorskim, Creative Commons oraz ochronie prywatności, związany z wieloma organizacjami pozarządowymi. Autor na otwartezasoby.pl

Zobaczcie pełniejszy opis członkiń i członków Rady.

Wszyscy swoją funkcję pełnią honorowo i wybierani są na dwuletnią kadencję z możliwością jej przedłużenia.

Nasza Fundacja od 2005 roku i zajmuje się nowoczesną edukacją. Prowadzimy autorskie programy edukacyjne dla szkół, wspieramy nauczycieli i nauczycielki oraz liderki i liderów lokalnych społeczności w rozwoju cyfrowych kompetencji. Szczególnie bliskie jest nam to, aby z nowoczesną edukacją, nauką zdrowych nawyków cyfrowych, odpowiedzialnego i wartościowego korzystania z technologii docierać do miejsc i regionów, w których oferta nowoczesnej edukacji jest skromniejsza. Realizujemy badania, a także wydajemy publikacje i poradniki nt. dezinformacji czy nadużywania ekranów. W ostatnim czasie włączamy się też  w działania na rzecz osób z Ukrainy wspierając m.in. otwarcie szkoły online w języku ukraińskim, darmowych  kursów języka polskiego dla uchodźców i organizacji zajęć dla prawie 200 dzieci uchodźców przebywających w ośrodku szkoleniowym Orange w Serocku.

Dziękujemy Radzie Programowej, że wspierać nas będzie w tej misji.