Dołącz do akcji #jestnaswiecej - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Dołącz do akcji #jestnaswiecej

Dołącz do akcji #jestnaswiecej

Dołącz do akcji #jestnaswiecej

Hejterzy są w internecie najgłośniejsi, ale wcale nie jest ich najwięcej. Dołącz do akcji i udowodnij, że hejt nie jest Ci obojętny. Przeciwstaw mu się razem z nami! Nie bój się stanąć w obronie tych, którzy są atakowani w sieci. Nie reagujesz na hejt, jest Ci obojętny? Okaż solidarność z ofiarami. Pokażmy, że #jestnaswiecej.

Galeria zdjęć

Pokaż, że jesteś przeciw hejtowi w sieci.
Załóż pomarańczową sznurówkę, symbol akcji #jestnaswiecej

A co Ty możesz zrobić?

 • Załóż pomarańczową sznurówkę i zamanifestuj swój udział w akcji! 

Formularz akcji #jestnaswiecej

<p>&nbsp;</p> <label><strong>Adres do wysyłki</strong></label>
 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wzięcia udziału w akcji na zasadach wynikających z regulaminu akcji (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Orange, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeń związanymi z udziałem w akcji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Dane osobowe będą ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji Orange usługi magazynowania i wysyłki sznurówek tj. Traffica - Geneja, Sierański Spółka jawna z siedzibą w Warszawie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania akcji, a po zakończeniu mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem uczestnika w akcji.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością uczestnictwa w akcji.
 7. Masz prawo żądać od Fundacji Orange dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 9. Przysługuje CI skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193).
 10. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Ci praw są dostępne w Polityce Prywatności Fundacji Orange.
 11. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Fundacji Orange pisząc na jego adres korespondencyjny lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: dpofundacja@orange.com.

Scenariusz lekcji DO POBRANIA

     Organizator kampanii             Partner kampanii                  Patron honorowy               

                                                                        

Autor:

Opublikował: Fundacja Orange