Dobro dziecka i zabezpieczenie jego praw – czyli polityka ochrony dzieci w praktyce - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Dobro dziecka i zabezpieczenie jego praw – czyli polityka ochrony dzieci w praktyce

Dołączamy do ruchu promocji praw najmłodszych i dzięki wsparciu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wprowadzamy politykę ochrony praw dziecka w naszej organizacji. Zachęcamy do tego też naszych partnerów i inne podmioty działające na rzecz młodych.

Od czasu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka świat bardzo się zmienił, także w wyniku dynamicznego rozwoju technologii. Środowisko cyfrowe jest dziś jedną z przestrzeni, w której działają najmłodsi i realizują codzienne aktywności. To oznacza, że konieczne jest takie spojrzenie na prawa dziecka, które to uwzględnia. Przykładem jest Komentarz Ogólny nr 25 do Konwencji „w sprawie praw dziecka w środowisku cyfrowym”. Wskazuje on powinności państwa, przedsiębiorstw i organizacji wobec dzieci, dotyczące świata cyfrowego. Jednym ze sposób zabezpieczenia praw najmłodszych jest także polityka ochrony dzieci w instytucjach, które działają na ich rzecz.

Polityka ochrony dzieci to w skrócie zbiór zasad i standardów, które pomagają ustrzec najmłodszych przed krzywdzeniem czy zaniedbaniem oraz tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w tych placówkach. Chociaż nie jest znana dokładna liczba organizacji, które wdrożyły polityki ochrony dzieci (nie ma formalnego  obowiązku ich posiadania) ważne jest, aby organizacje działające na rzecz tej grupy widziały potrzebę regulacji w tym zakresie, promowały ją i zachęcały do tego inne placówki.  

Warto podkreślić, że polityki ochrony dzieci służą także pracownikom organizacji, bowiem dostarczają uproszczony, a jednocześnie skuteczny model postępowania w przypadku zaobserwowania, że dziecko jest krzywdzone – w organizacji lub poza nią.

Tworząc politykę ochrony dzieci warto skorzystać z wiedzy specjalistów – zainteresowane podmioty znajdą ją między innymi w programie Standardy Ochrony Dzieci https://standardy.fdds.pl/ realizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Polityka ochrony praw dziecka Fundacji Orange