Aldona Rumińska-Szalska zwyciężczynią konkursu Nauczyciel Jutr@ - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Aldona Rumińska-Szalska zwyciężczynią konkursu Nauczyciel Jutr@

grafika przedstawiająca nauczycielkę jutra Aldonę Rumińską

Podczas uroczystej gali ogłoszona została zwyciężczyni konkursu Nauczyciel Jutr@, który organizujemy razem z Głosem Nauczycielskim. W konkursie wyróżniamy nauczycielki i nauczycieli, którzy rozwijają swoje kompetencje, aby lepiej rozumieć potrzeby uczniów wychowywanych w cyfrowym świecie. Tegoroczną Nauczycielką Jutr@ została Aldona Rumińska-Szalska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. L. Wawrzyńskiej w Krakowie.

Konkurs Nauczyciel Jutr@ po raz drugi towarzyszy prestiżowym wyborom Nauczyciela Roku. Spośród zgłoszeń, które spełniły wymogi formalne, jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego wybrało dziesięć osób, a zwyciężczynią została Aldona Rumińska-Szalska, pedagożka wspomagająca ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. L. Wawrzyńskiej w Krakowie. Nagrodą w konkursie jest wizyta studyjna w szkołach w Finlandii, której system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie.

Uczeń, który czuje swoją sprawczość – edukacja włączająca w praktyce

Pani Aldona pracuje jako pedagożka wspomagająca z uczniami z niepełnosprawnościami. W swojej pracy koncentruje się więc na szczególnych potrzebach swoich uczniów. Jak pisała w swoim zgłoszeniu
do konkursu, najważniejsze jest dla niej, aby uczeń mógł udowodnić sobie swoją sprawczość, użyteczność, umiejętność, talent, aby był wielkim w swoich oczach i porównywał się przede wszystkim z sobą samym. Uważa też, że w pracy z uczniami o różnych potrzebach (emocjonalnych, fizycznych, umysłowych) ważne
są niejednorodne metody terapeutyczne – dlatego ciągle się rozwija i próbuje tego co nowe. Podkreśla jednak, że dąży do zachowania równowagi między metodami tradycyjnymi a tymi, które uwzględniają nowe technologie.


Jako humanista z krwi, kości i duszy, prowadziłam ze sobą walkę, aby zacząć wplatać nowe technologie
w proces edukacyjny. Momentem zwrotnym było dla mnie nauczanie zdalne. Wtedy postanowiłam wyjść poza wygodną strefę komfortu. Do zmiany zmotywowali mnie także moi uczniowie, zauważyłam bowiem,
że intensywnie korzystają z urządzeń ekranowych, ale spędzają czas głównie na grach. Chciałam by poznali tę bardziej praktyczną i kreatywną stronę technologii. Udało się – teraz tworzą quizy, puzzle, graficzne zagadki, rebusy, czy komiksy. Uczą też tego kolegów czy rodziców. Widzę też ogromny wzrost zainteresowania uczniów na lekcji
– mówi Aldona Rumińska-Szalska.

Wśród nominowanych w konkursie Nauczyciel Jutr@ edukatorek i edukatorów znaleźli się także:

• Marta Brzeżawska ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach;

• Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie;

• Alicja Jędrzejak ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie;

• Agnieszka Kownatka-Ruszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. J. Twardowskiego

w Warszawie;

• Bogusława Mikołajczyk z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

w Tarnowskich Górach;

• Tomasz Ordza ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce;

• Krystyna Sadek z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;

• Sebastian Walczak ze Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu;

• Ewelina Wójcik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

Gratulujemy wszystkim wspaniałym nauczycielkom i nauczycielom, którzy zostali nominowani, a przede wszystkim zwyciężczyni!