Rusza ogólnopolskie badanie higieny cyfrowej dorosłych Polek i Polaków - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Rusza ogólnopolskie badanie higieny cyfrowej dorosłych Polek i Polaków

grafika zawierająca tytuł Ogólnopolskie badanie higieny cyfrowej oraz logotypy Fundacji Orange i Insytutu Cyfrowego Obywatelstwa

Czy dorośli potrafią korzystać z urządzeń ekranowych w odpowiedzialny sposób? Ile Polek i Polaków zabiera do łóżka telefon? Czy dbamy o swoje bezpieczeństwo w sieci i potrafimy świadomie dobierać treści, które chcemy w niej widzieć? Między innymi na takie pytania będziemy szukać odpowiedzi w projekcie badawczo-edukacyjnym prowadzonym razem z Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa.

Na odpowiedzi na powyższe pytania poczekać musimy do marca – to właśnie wtedy, po badaniach przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków, zaprezentowane zostaną wyniki oraz przygotowana na ich podstawie kampania informacyjna promująca higienę cyfrową.

Czym jest higiena cyfrowa?

Pod hasłem promocji higieny cyfrowej kryją się korzystne dla zdrowia zachowania związane z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza urządzeń ekranowych i internetu.

Większość dyskusji i badań nad wpływem nowych technologii na kondycję ich użytkowników skupia się na dzieciach i młodzieży, podczas gdy zagadnienie to dotyczy także osób dorosłych. Dorosłe mózgi nie różnią się od niepełnoletnich na tyle, abyśmy mogli twierdzić, że nie dotyczy nas problem negatywnego wpływu urządzeń ekranowych na zdrowie. My też doświadczamy przemęczenia ekranowego, problemów z koncentracją czy negatywnych emocji towarzyszących korzystaniu z internetu.

Aby zbadać w tym zakresie Polki i Polaków, w Instytucie Cyfrowego Obywatelstwa stworzone zostało nowe narzędzie badawcze nazwane Skalą Higieny Cyfrowej. Autorki narzędzia, Magdalena Bigaj i dr hab. Magdalena Woynarowska, umieściły w nim ponad 40 pytań z takich obszarów jak stawianie granic i kontrola używania urządzeń ekranowych, zachowanie bezpieczeństwa przy ich używaniu, tworzenie i odbieranie informacji w sieci oraz inne zachowania prozdrowotne zalecane użytkownikom urządzeń ekranowych.

Kampania edukacyjno-informacyjna

Nasz projekt to nie tylko badanie. Został on uzupełniony o ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną, w której będziemy budować świadomość higieny cyfrowej jako zachowań niezbędnych dla zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Jednym z elementów kampanii będzie udostępnienie Skali Higieny Cyfrowej, tak aby każda osoba mogła sprawdzić, na ile stosuje zdrowe nawyki i zachowuje higienę cyfrową.

Patronat honorowy nad projektem objęła Komisja Europejska w Polsce oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerem został Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Bieżące informacje na temat projektu znajdują się tutaj.