Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas VII- VIII. Bezpieczeństwo dzieci w internecie. - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas VII- VIII. Bezpieczeństwo dzieci w internecie.

Mężczyzna siedzący przed komputerem w jednym ręku trzyma myszkę od komputra, natomiast drugą wskazuje na ekran monitora
Dzieci w wieku 13-14 lat wykorzystują internet do komunikacji czy rozrywki. Dzięki sieci młodzież komunikuje się ze znajomymi, rozwija swoje zainteresowania, zawiera znajomości, poszukuje informacji na interesujące ją tematy. Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie rodzicom, jak istotna jest ich uważność, realne zainteresowanie tym, co nastolatek robi w sieci oraz rozmowy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą zetknąć się w internecie.

Charakterystyka zajęć

Cele spotkania:

zapoznanie rodziców z zagrożeniami, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci w internecie, zapoznanie rodziców z zagrożeniami związanymi z brakiem ochrony prywatności i z zawieraniem znajomości online, ukazanie rodzicom zjawiska groomingu oraz sekstingu, zarysowanie problemu cyberprzemocy i przedstawienie sposobów postępowania, gdy dziecko stanie się ofiarą cyberprzemocy, uwrażliwienie rodziców na problem hejtu, szkodliwych treści oraz nadużywania internetu, przekazanie rodzicom praktycznych wskazówek, dotyczących zasad ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu, wskazanie możliwości poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka online.

Czas trwania:

45 minut.

Odbiorcy:

rodzice dzieci z klas VII-VIII.

Miejsce:

klasa, świetlica, biblioteka – ważne, aby w sali był dostęp do internetu oraz projektora multimedialnego.

Pomoce:

prezentacja multimedialna.

Osoby prowadzące:

Wolontariusze, którzy mają wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, unikania zagrożeń online oraz orientują się w najnowszych trendach internetowych wśród dzieci. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć należy uzupełnić lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz unikania zagrożeń online (www.edukacja.fdds.pl − „Bezpieczeństwo online. Kurs dla profesjonalistów”).

Metody pracy:

wykład, prezentacja, projekcja filmów edukacyjnych, dyskusja.

Wskazówka dla prowadzącego

Ponieważ w trakcie spotkania przeważają elementy wykładowe, rekomendujemy, aby pokazywać rodzicom różne przykłady urozmaicające spotkanie, a także zachęcać do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Należy przy tym kontrolować czas, gdyż na spotkanie przewidziano 45 minut. W sytuacji, gdy widać zaangażowanie rodziców w temat, chęć dyskusji i wymiany doświadczeń, spotkanie można przedłużyć do 60 minut.