Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas IV- VI. Bezpieczeństwo dzieci w internecie. - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć dla rodziców uczniów klas IV- VI. Bezpieczeństwo dzieci w internecie.

Dzieci w wieku 10-12 lat często korzystają z internetu. Dlatego rodzice powinni uważnie przyglądać się temu, co dziecko robi w sieci. Jest to najlepszy moment, by przygotować dziecko do pełnoprawnego uczestnictwa w internecie. Rodzic powinien wyposażyć dziecko w wiedzę, która pomoże mu radzić sobie w trudnych sytuacjach online.


Charakterystyka zajęć

Cele spotkania:

zapoznanie rodziców z zagrożeniami, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci w internecie, ukazanie rodzicom konsekwencji nadużywania internetu przez dzieci, zapoznanie rodziców z zagrożeniami związanymi z brakiem ochrony prywatności w sieci oraz z zawieraniem znajomości online, zarysowanie problemu cyberprzemocy i przedstawienie sposobów postępowania, gdy dziecko stanie się ofiarą cyberprzemocy, przekazanie rodzicom praktycznych wskazówek dotyczących zasad ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu, wskazanie możliwości poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka online, uwrażliwienie rodziców na problem niebezpiecznych treści oraz nadużywania internetu.

Czas trwania:

45 minut.

Odbiorcy:

rodzice dzieci z klas IV-VI.

Miejsce:

sala szkolna, świetlica, biblioteka – ważne, aby w sali był dostęp do internetu oraz projektora multimedialnego.

Pomoce:

prezentacja multimedialna.

Osoby prowadzące:

Wolontariusze, którzy mają wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, unikania zagrożeń online oraz orientują się w najnowszych trendach internetowych wśród dzieci. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć należy uzupełnić lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz unikania zagrożeń online (www.edukacja.fdds.pl − „Bezpieczeństwo online. Kurs dla profesjonalistów”).

Metody pracy:

wykład, prezentacja, projekcja filmów edukacyjnych, dyskusja.

Wskazówka dla prowadzącego

Ponieważ w trakcie spotkania przeważają elementy wykładowe, rekomendujemy, aby pokazywać rodzicom różne przykłady urozmaicające spotkanie, a także zachęcać do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Należy przy tym kontrolować czas, gdyż na spotkanie przewidziano 45 minut. W sytuacji, gdy widać zaangażowanie rodziców w temat, chęć dyskusji i wymiany doświadczeń, spotkanie można przedłużyć do 60 minut.