Opinia rodziców o roli szkolnej świetlicy i zajęć dla dzieci - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Opinia rodziców o roli szkolnej świetlicy i zajęć dla dzieci

Skrócony raport z badania ilościowego przeprowadzonego przez MillwardBrown