Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w internecie - 2016 rok - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w internecie - 2016 rok

Wyniki badań „Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w Internecie”, przeprowadzone przez TNS Polska S.A. na zlecenie Orange Polska, we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Raport z badania "Rodzice i dzieci
wobec zagrożeń w internecie"

Pobierz

Główne wnioski z badań:

 • Zdecydowana większość dzieci posiada własny sprzęt komputerowy, więcej niż połowa ma smartfon.
 • Według relacji rodziców 20% dzieci w wieku 1-2 lata ma kontakt z Internetem.
 • Jedna czwarta rodziców przyznaje, że ich dziecko może korzystać z Internetu kiedy chce i gdzie chce, gdyż ich telefon jest wyposażony w pakiet danych internetowych.
 • Najczęściej wykonywane czynności dotyczą komunikacji (w przypadku rodziców głównie e-mail, dzieci częściej komunikatory), sieci społecznościowych i poszukiwania informacji.
 • Dzieci znacznie częściej niż dorośli grają w gry online.
 • Zdecydowanie najpopularniejszym portalem społecznościowym jest Facebook. Połowa rodziców twierdzi, że ma w znajomych swoje dzieci. Potwierdza to niemal taki sam odsetek dzieci.
 • Połowa badanych rodziców jest zaniepokojona zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Nieco niższy odsetek zwraca uwagę na możliwości jakie daje Internet – głównie ułatwienie komunikacji oraz poszukiwania informacji.
 • Za największe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci rodzice uznali głównie uzależnienie od korzystania z sieci, kontakt z nieznajomymi oraz z niebezpiecznymi / nieodpowiednimi dla dzieci treściami.
 • Rodzice są zgodni – odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich dzieci w Internecie spoczywa głównie na nich.
 • Co prawda siedmiu na dziesięciu rodziców uważa, że posiada odpowiednią wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie, ale połowa z nich chce dowiedzieć się więcej. Głównie poprzez spotkania prowadzone przez specjalistę (np. w szkole).
 • Trzy czwarte rodziców rozmawia na temat bezpieczeństwa w sieci ze swoimi dziećmi, głównie poruszają zagadnienia związane z zawieraniem znajomości, niebezpiecznymi treściami oraz udostępnianiem prywatnych danych i zdjęć.
 • Dwie piąte dzieci uczestniczyło w zajęciach szkolnych o bezpieczeństwie w Internecie. W połowie przypadków były one prowadzone przez nauczyciela lub wychowawcę.
 • Największymi obawami dzieci związanymi z korzystaniem z Internetu są wirusy i hakerzy, drugim w kolejności – kradzież danych osobowych lub przejęcie dostępu do prywatnych informacji.
 • W przypadku sytuacji zagrożeń w Internecie większość dzieci zwróciłaby się do rodziców. Jedynie 1% z nich zna numer telefonu zaufania dla dzieci.