Bezpieczne zakupy przez internet. Prawa konsumenta - Blog - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Bezpieczne zakupy przez internet. Prawa konsumenta

Prawo odstępstwa od umowy Konsumentowi przysługuje prawo do odstępstwa od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w okresie 14 dni od daty wydania towaru lub zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług.
  • W przypadku zakupu wielu rzeczy, wysyłanych np.: częściami lub partiami, termin ten jest liczony od daty otrzymania ostatniego produktu/części/partii.
  • W przypadku zawarcia umowy na usługę, konsument ma prawo odstąpić od niej w czasie do 14 dni od jej podpisania. Warto wiedzieć, że konsument który nie został poinformowany o prawie odstępstwa od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Reklamacja na podstawie rękojmi Kupujący ma prawo zgłosić reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy fizycznie lub prawnie (np.: jest produktem kradzieży). Składa ją najlepiej w formie pisemnej do osoby sprzedającej produkt. Kupujący może wówczas oczekiwać m.in. wymiany towaru, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstępstwa od umowy. Na zgłoszenie wady konsumenci mają rok od dnia zauważenia wady. Jednak należy pamiętać, że okres odpowiedzialności sprzedawcy za produkt wynosi 2 lata. Jeśli pod koniec tego okresu, np.: w 23 miesiącu zauważymy wadę, okres odpowiedzialności sprzedawcy wydłuża się o 11 miesięcy. Reklamacja na podstawie gwarancji Inną formą reklamacji wadliwego produktu jest gwarancja. To dobrowolne oświadczenie sprzedającego co do jakości towaru. Gwarancja powinna zawierać jasne i konkretne informacje, m.in.: nazwę gwaranta, czas i terytorium jej obowiązywania, zakres uprawnień jakie przysługują konsumentowi w sytuacji stwierdzenia wady, i zawiera informację: „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”. Czas obowiązywania gwarancji ustala sprzedawca (w przypadku nie określenia okresu, jaki ma obejmować wynosi 2 lata). Warto zaznaczyć, że w przypadku nieuwzględnienia żądań konsumenta z tytułu gwarancji, może on złożyć reklamacje z tytułu rękojmi.