Scenariusz zajęć dla klas V–VII szkoły podstawowej – Gdzie jest Mimi? - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć dla klas V–VII szkoły podstawowej – Gdzie jest Mimi?

Internet dostępny jest już praktycznie wszystkim dzieciom w wieku szkolnym. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy TikTok. Coraz częściej młodzi ludzie korzystają też z telefonów komórkowych (smartfonów) lub innych urządzeń mobilnych z dostępem do sieci. Obok całej gamy pozytywnych zastosowań internetu, pojawiają się również związane z nim zagrożenia. Jednym z nich jest przemoc rówieśnicza. Do jej dotychczasowych form, z którymi spotkać się można było np. w szkołach, dołączyły
sytuacje związane między innymi z serwisami społecznościowymi,
z których młodzież korzysta nie tylko przy użyciu komputerów, ale również urządzeń mobilnych. Cechą specyficzną cyberprzemocy jest to, że nawet pozornie błahe sytuacje potrafią stać się dla ich ofiar olbrzymim obciążeniem. Opublikowane w sieci ośmieszające zdjęcie, film lub złośliwa informacja potrafią w krótkim czasie zyskać rozgłos, a zamieszczane pod nimi komentarze pogłębiają poczucie krzywdy u ofiary takiego zajścia. Intensywny rozwój sieci powoduje, że cyberprzemoc przybiera coraz to nowe formy, często trudne do zaobserwowania przez nauczycieli lub rodziców dziecka. Dlatego też niezwykle ważna jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest internet. Dzieci muszą wiedzieć, gdzie przebiega granica pomiędzy żartem, a aktem przemocy, jak reagować na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy.

Charakterystyka zajęć

Odbiorcy
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów w wieku 11-13 lat. Mogą być realizowane podczas godziny wychowawczej, lekcji

informatyki lub zajęć pozalekcyjnych.
Cel zajęć
  • Zapoznanie uczniów ze specyfiką cyberprzemocy.
  • Pokazanie możliwych konsekwencji cyberprzemocy dla jej sprawców i ofiar.
  • Pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować.
  • Prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.
  • Promocja oferty projektu Helpline.org.pl (800 100 100).
Czas trwania zajęć
Zajęcia przewidziane są na jedną godzinę dydaktyczną (45 minut).
Prowadzenie zajęć
Zajęcia zostały stworzone z myślą o nauczycielach i pedagogach, którzy w swojej codziennej pracy mają kontakt z dziećmi
w wieku 11-13 lat. Lekcje mogą być również prowadzone przez wcześniej do tego przygotowanych studentów pedagogiki lub psychologii. Wymagana wiedza
Prowadzący zajęcia powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące korzystania z internetu, portali społecznościo
wych i komunikatorów, zarówno przy użyciu komputera, jak i telefonu komórkowego.