Wyniki badań o postrzeganiu internetu i nowych technologii - 2015 rok - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Wyniki badań o postrzeganiu internetu i nowych technologii - 2015 rok

Badanie sondażowe przeprowadzone przez IBRIS na zlecenie Fundacji Orange z okazji 10-lecia jej działania. Na jakie obszary życia najbardziej wpłynęły Internet i technologie przez ostatnie 10 lat według Polaków? Jaka jest rola Internetu w ich życiu i czego obawiają się na przyszłość w związku z dynamicznie postępującą cyfryzacją? Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków powyżej 18 roku życia.

Infografika prezentująca
wyniki badań

Zobacz