Scenariusz zajęć – Seksting - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć – Seksting

Cel zajęć: Poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Podczas zajęć wskazane zostaną potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym. Uczestnicy dowiedzą się również, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Czas trwania: 90 minut (wariant 1 – wyświetlenie dwóch krótszych filmów) lub 135 minut (wariant 2 – wyświetlenie
jednego dłuższego filmu).
Grupa: zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 13 do 18 roku życia. Można je przeprowadzać w szkole – wtedy
wielkość grupy uzależniona jest od liczby uczniów w klasie. Zajęcia mogą być prowadzone również poza szkołą dla

osób, które się nie znają. Wtedy zalecane jest, by jednolite wiekowo grupy były nie większe niż 20-25 uczestników.
Miejsce:
klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa.

Wymagany sprzęt:
laptop, projektor, ekran lub telewizor (w przypadku projekcji filmu/filmów).
Prowadzący:
najlepszymi realizatorami proponowanych zajęć będą osoby pracujące na co dzień z młodzieżą, które
posiadają umiejętność prowadzenia dyskusji sterowanej oraz podstawową wiedzę na temat sekstingu. Zachęcamy, by zajęcia realizowane były przez dwóch prowadzących. Ułatwi to omawianie z uczestnikami poszczególnych ćwiczeń i zapewni komfort pracy. Forma zajęć i metody pracy: wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupach. Przekazywane podczas zajęć treści i formy pracy mogą być dla uczestników trudne i poruszające. Przed rozpoczęciem
zajęć warto się zapoznać z materiałami dotyczącymi sekstingu dostępnymi na www.fdn.pl.
Przygotowaliśmy trzy sposoby prezentowania historii osób zaangażowanych w seksting. Pierwszy z nich polega na czytaniu historii, drugi to wyświetlenie dłuższego filmu edukacyjnego „Na zawsze”, trzeci – wyświetlenie krótszych filmów „Historia Julki” i „Historia Mateusza”. Link do filmów: https://youtube.com/playlist?list=PL1PQIDrIXjgnU5sVdTkod5sge3u1s64Yg