Jadwiga Czartoryska w gronie liderek CSRu - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Jadwiga Czartoryska w gronie liderek CSRu

Nasza Prezes, Jadwiga Czartoryska, znalazła się na Liście 50 Kobiet Polskiego CSRu, którą ogłosiło dzisiaj Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To pierwsze takie zestawienie w naszym kraju.

Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSRu wymienione są  ekspertki, menedżerki, prezeski, przedstawicielki organizacji pozarządowych, dziennikarki, które działają w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Najważniejszym kryterium znalezienia się w tym gronie stanowiły nie tylko sukcesy kobiet w obszarze sprawowanej funkcji w miejscu pracy, ale także ich zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy biznesowe, rządowe, pozarządowe czy akademickie. Liderki CSRu przygotowują publikacje, organizują konferencje, prowadzą zajęcia dla studentów - dzielą się swoim doświadczeniem i oddziałują w znaczny sposób na rozwój społecznej odpowiedzialności w Polsce i szerzenie dobrych praktyk.

Jadwiga Czartoryska jest związana z Fundacją Orange od 2008 roku. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Nauk Społecznych paryskiej Sorbony (dyplom DEA). Doświadczenie zdobywała w polskich i francuskich firmach, administracji oraz instytucjach kultury, była m.in. dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu. W 2011 roku odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną. Prezes Czartoryska bierze udział w wielu debatach i inicjatywach medialnych, aby zwiększać świadomość społeczną na temat nowoczesnych form filantropii korporacyjnej. Angażuje się też w inicjatywy wolontariackie - uczestniczyła m.in. w akcji edukacyjnej na rzecz dzieci ze szpitala w Otwocku.

Wśród wyróżnionych znalazła się także Monika Kulik - specjalistka ds. CSR w Orange, która na co dzień współpracuje z naszą fundacją i z wieloma innymi organizacjami społecznymi w Polsce. Przygotowuje raporty społeczne Orange, prowadzi dialog z interesariuszami i wspiera m.in. rozwój wolontariatu pracowniczego.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym kobietom. Cieszy nas, że społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera na znaczeniu i coraz więcej firm i instytucji w Polsce  postanawia dzielić się swoimi zasobami z otoczeniem społecznym.