Forum Cyfrowych Inspiracji -jak rozwijać kompetencje cyfrowe młodzieży - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Forum Cyfrowych Inspiracji -jak rozwijać kompetencje cyfrowe młodzieży

Tylko 3% rodziców udziela dzieciom porad w zakresie korzystania z komputera i internetu. Dorośli przyznają, że w tym obszarze są mniej biegli niż młodzież. Tymczasem młodzi wysoko oceniają swoje kompetencje, ale jednocześnie nie wykorzystują w pełni możliwości cyfrowych w edukacji i rozwoju osobistym - wynika z badania "Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce" przeprowadzonego przez TNS Polska dla Fundacji Orange i Orange Polska. Kto i jak może wspierać młodzież w doskonaleniu cyfrowych umiejętności - to temat I Forum Cyfrowych Inspiracji, które odbyło się 13 września w Warszawie.

Forum Cyfrowych Inspiracji to inicjatywa Fundacji Orange, która zaprosiła ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury i placówek edukacyjnych, aby pogłębić debatę na temat e-kompetencji młodych i przedstawić dobre praktyki, które sprawiają, że cyfrowe narzędzia stają się sojusznikiem w ich edukacji i rozwoju osobistym. Konferencję otworzył Pan Michał Boni, Minister  Administracji i Cyfryzacji, który objął Forum honorowym patronatem.

- „Chociaż młodzi ludzie nie pamiętają świata bez internetu i traktują go jako swoją naturalną przestrzeń, to warto aby spotkali na swej drodze przewodników, którzy wskażą im, jak stosować nowe technologie w edukacji, kulturze, w rozwijaniu pasji. Forum Cyfrowych Inspiracji to platforma wymiany myśli i źródło praktycznej wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy z dziećmi i młodzieżą. To właśnie w sile oddolnej, nieformalnej edukacji cyfrowej widzimy szanse wzmocnienia kompetencji cyfrowych młodych” – podkreśla Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.


W badaniu 71% osób w wieku 14-18 lat przyznało, że trudno wyobrazić im sobie życie bez Internetu. 60% młodych traktuje Internet jako główne źródło informacji przy nauce i odrabianiu prac domowych, do czego - według 52% nastolatków - zachęcają ich nauczyciele. Tymczasem 21 % młodych w ogóle nie weryfikuje informacji zdobytych w internecie, a jedynie 2% badanych stosuje np. zaawansowane opcje wyszukiwarek. Wsparcie rzadko przychodzi ze strony rodziców - tylko 3% dorosłych udziela dzieciom porad na temat korzystania z komputera i internetu, a 52%  rodziców przyznaje, że w żaden sposób nie sprawdza, co nastolatkowie robią w sieci. Połowa badanych w wieku 14-18 lat docenia za to lekcje informatyki i na co dzień wykorzystuje zdobytą na nich wiedzę. Swoje kompetencje w zakresie korzystania z internetu i obsługi komputera młodzi oceniają wysoko (80%). Jednak niewielu młodych internautów stosuje bardziej kreatywne formy obcowania z nowymi technologiami, takie jak edytowanie zdjęć (25%), filmów (10%), muzyki (9%) . Najczęściej deklarują, że nie wiedzą jak dotrzeć do ciekawszych narzędzi cyfrowych, jak wybrać najbardziej użyteczne i jak je obsługiwać. Wolą uczyć się przez doświadczenie i w kontakcie z innymi osobami.

Możliwości praktycznego wykorzystania cyfrowych narzędzi przez młodych w projektach edukacyjnych czy kulturalnych to inwestycja w przyszłość. Szacuje się, że do 2015 r.90% miejsc pracy będzie wymagało przynajmniej podstawowego poziomu umiejętności cyfrowych, a ponad 60% uczniów dziś rozpoczynających edukację będzie pracowało w zawodach jeszcze nie istniejących (wg Digital Agenda for Europe Scoreboard 2012).

- „Warto pamiętać, że umiejętności cyfrowe to nie tylko łatwość nawiązywania znajomości, bycie w sieciach społecznościowych, gry, muzyka, pomoc w odrabianiu lekcji. To także szansa na  dobrą przyszłość, na ciekawą pracę, na realizację aspiracji życiowych.  Umiejętności cyfrowe to umiejętności dla przyszłości” – mówi Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce, inicjator Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych Polaków.

Przy odpowiednim wsparciu ze strony szkoły, biblioteki czy organizacji społecznej, razem z rówieśnikami i poprzez zajęcia praktyczne młodzi ludzie mogą skutecznie rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. -  „Nie wystarczy mieć dostęp do Internetu, żeby w pełni korzystać z jego możliwości. Sieć to jedynie narzędzie. Dziś potrzebny jest nie tylko pomysł na treści, ale także edukacja społeczeństwa o możliwościach, jakie dają nowe technologie. Gdy liczba dostępnych źródeł wiedzy zdaje się być nieskończona, to nie nabywanie, ale zdolność porządkowania i weryfikowania informacji powinny być priorytetem w edukacji” – uważa Maciej Witucki, prezes Orange Polska.

Liczne projekty organizacji pozarządowych pokazują, że warto inspirować młodych w ten sposób, aby, otoczeni technologiami, potrafili wykorzystywać je nie tylko do zabawy i komunikacji, ale też do edukacji, udziału w kulturze i w życiu społeczności lokalnych. Uczestnicząc na przykład w programach Fundacji Orange, młodzi budują wirtualne mapy miast, przygotowują audiodeskrypcję filmów dla niewidomych, tworzą filmy metodą poklatkową, kręcą teledyski do tradycyjnych piosenek ludowych i tworzą ich remiksy, budują roboty, organizują medialaby i animują komiksy edukacyjne.

W Forum Cyfrowych Inspiracji wzięli udział także prof. Anna Izabela Brzezińska – psycholog,  Alicja Pacewicz – współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr. Grzegorz Stunża – edukator medialny, Edwin Bendyk – dziennikarz i publicysta, Bartosz Węglarczyk – dziennikarz, Radosław Kotarski, twórca Polimaty.pl oraz 200 uczestników z całej Polski. Patronat honorowy nad Forum przyznało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partnerem technologicznym jest Laboratorium EE, a medialnym miesięcznik BRIEF.
W czasie Forum Fundacja Orange ogłosiła także otwarcie 5. edycji  programu Akademia Orange. O wsparcie w wysokości do 30 tys. zł na realizację projektów edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży mogą starać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury, biblioteki.  Wnioski nadsyłać można do 13 października. Szczegóły na stronie www.akademiaorange.pl/wniosek