90 proc. nastolatków nie umie twórczo korzystać z technologii? - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

90 proc. nastolatków nie umie twórczo korzystać z technologii?

Przedstawiamy wnioski z badania EU Kids Online 2018 prowadzonego pod kierunkiem prof. Jacka Pyżalskiego (UAM), które prowadzone były w partnerstwie z naszą fundacją.

Możecie poczuć się zaskoczeni. Z badań wynika m.in., że młodzi używają internetu przede wszystkim za pośrednictwem smartfona - codziennie lub prawie codziennie korzysta z niego 9 na 10 badanych. Komputera stacjonarnego lub laptopa używa zaledwie ok. 40% badanych. Najczęstsze aktywności online to konsumpcja treści - oglądanie wideo i słuchanie muzyki, a także komunikowanie się z bliskimi. Ponad 80% badanych mówi, że skorzystało z takiej możliwości przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca.

Czas korzystania z internetu jest niemały: 15% uczniów spędza online w dzień powszedni ponad 5 godzin.

Tylko niewielka część ankietowanych przyznaje, że wykorzystuje sieć do twórczych działań, jak stworzenie i opublikowanie własnego filmu czy nagrania przy użyciu narzędzi online. Taką aktywnością może pochwalić się mniej niż jeden na dziesięciu nastolatków.

Mimo ogromnej ilości aplikacji dostępnych na rynku, 60% badanych nigdy nie stworzyło nic za ich pomocą. Dominuje zatem proste zastosowanie internetu bez wykorzystania jego społecznego i edukacyjnego potencjału.

Wielu uczniów nie zetknęło się w szkole z zasadami poruszania się po sieci. 1/3 wskazuje, że nauczyciele w szkole nigdy lub prawie nigdy nie zajmują się kwestią bezpieczeństwa online. Aż 40% uczniów stwierdza, że w szkole nie ma ustalonych zasad korzystania z internetu, a 45% badanych nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, jakie są dobre zwyczaje postępowania w sieci. – Z badań rysuje się obraz wskazujący, że mamy ogromną przestrzeń do zagospodarowania w zakresie edukacji medialnej i dotyczącej internetu – mówi profesor Jacek Pyżalski, merytoryczny kierownik badań. – Młodzi ludzie potrzebują by dorośli towarzyszyli im przy korzystaniu z sieci, podobnie jak w świecie offline – dodaje. Faktem staje się, że życie dzieci i młodzieży toczy się w internecie równolegle do życia offline, a młodzi ludzie nie rozdzielają tych sfer.

Nasze refleksja jest oczywista: działania Fundacji Orange, np. nasze programy dla szkół: MegaMisja i #SuperKoderzy są bardzo potrzebne!


Pełen raport z badań przedstawimy najpóźniej w grudniu.