Zgłoś szkołę do akcji ,,Kolorowe Świadectwa" - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Zgłoś szkołę do akcji ,,Kolorowe Świadectwa"

Zbliża się koniec roku szkolnego, czas wystawiania ocen w szkołach, podliczania średnich. Część osób o najwyższych wynikach zostanie wyróżniona czerwonym paskiem, tradycyjnie w polskiej szkole oznaczającym wybitne osiągnięcia w nauce i zachowaniu. Czy jednak tylko ocena z przedmiotów może nam powiedzieć wystarczająco dużo o dziecku i czy nie warto by spojrzeć szerzej? Zapraszamy szkoły do akcji "Kolorowe świadectwa", której zostaliśmy partnerem.

Na przestrzeni roku szkolnego dzieci mają okazję angażować się w wiele inicjatyw, konkursów, a nawet poza tym są mocno zaangażowane w życie szkolne poprzez wiele prac dodatkowych. Mają swoje zainteresowania, pasje, które rozwijają w szkole lub poza nią i to także pochłania wiele ich czasu. A co najważniejsze – to także ich bardzo rozwija i pozwala budować relacje koleżeńskie. To są zasoby, których nie da się "wycenić", ale na pewno warto je docenić! Naprzeciw wychodzi inicjatywa KOLOROWE ŚWIADECTWA, której celem jest właśnie docenienie uczennic i uczniów za ich starania, wysiłki i osiągnięcia w różnych dziedzinach, a nie tylko za wyniki w nauce.

Akcja ma motywować i wspierać mocne strony każdego, zamiast tworzyć niepotrzebną rywalizację lub powodować niską samoocenę dzieci. Zostaliśmy jej partnerem, bo wierzymy, że warto doceniać uczniów i uczennice nie tylko za średnią ocen. Tym bardziej, że szkoła, to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, ale też rozwija wiele kompetencji społecznych, emocjonalnych i czysto praktycznych. Empatia, tolerancja, postawy ekologiczne, zapał do sportu, sztuki, pracowitość, wrażliwość na potrzeby innych, dbanie o sprawy społeczności - za takie aspekty można docenić dzieci w akcji "Kolorowe świadectwa", a dostępnych kolorów pasków jest w niej bardzo wiele. Ważne, aby każdy był zauważony i doceniony. I żeby widzieć nie tylko efekty i sukcesy, ale też STARANIA uczniów i uczennic. I do tego Was zachęcamy, dołączając do tej kolorowej inicjatywy.

Jej inicjatorem jest Jakub Tylman - nauczyciel, laureat nagrody imienia Ireny Sendlerowej "Za naprawienie świata", wyróżniony Nagrodą im. Janusza Korczaka oraz w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022, a także Zwycięzca Plebiscytu Radiowej Czwórki NIEPRZECIĘTNI. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.

Więcej o akcji i zapisy, tutaj.