Zakończyliśmy nabór do programu Pracownie Orange - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Zakończyliśmy nabór do programu Pracownie Orange

Ostatniego dnia kwietnia zakończyliśmy nabór nowych miejscowości do programu Pracowni Orange. Cieszymy się, że konkursem było zainteresowanych aż 726 grup inicjatywnych z małych miast i wsi, które zarejestrowały się w aplikacji zgłoszeniowej. Ogłoszenie zwycięskich miejscowości już 2 czerwca.

W czwartej już edycji programu 20 miejscowości utworzy nowoczesne miejsca spotkań i rozwoju społecznej lokalności. W pierwszym etapie komisja dokona oceny formalno-merytorycznej zamkniętych wniosków. Następnie wybierze te, które przedstawiły najciekawszy sposób prowadzenia Pracowni i w których potrzeba stworzenia takiego miejsca jest największa.

Nowe miejscowości zyskają nie tylko miejsce wspólnych działań, nowy sprzęt multimedialny, ale przede wszystkim możliwość integracji, zdobywania nowych kompetencji i tworzenia wspaniałych projektów, z których czerpać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Ogłoszenie zwycięskich miejscowości już 2 czerwca na stronie.

Dziękujemy za zgłoszenia! Już nie możemy doczekać się powstania nowych Pracowni.