#SuperKoderzy – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  - Aktualności - Fundacja Orange

Aktualności

#SuperKoderzy – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Do 15 maja trwają zgłoszenia szkół do #SuperKoderów – naszego programu dedykowanego uczniom klas 4-8, w którym uczą się podstaw programowania i robotyki. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania związane z tym programem.

1. Jak działa program #SuperKoderzy?

Szkoły, które dostaną się do programu #SuperKoderzy mają do wyboru jedną z dwunastu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne na od dziesięciu do kilkunastu lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Każda ze szkół otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. Podczas spotkań, w trakcie lekcji, przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole.

2. Czy udział w programie #SuperKoderzy jest płatny?

Nie, udział w programie #SuperKoderzy jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i rodzice dzieci biorących udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Od nauczycieli oczekujemy przede wszystkim chęci i zapału do pracy.

3. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

Nie, programy są całkowicie bezpłatne.

4. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do #SuperKoderów?

Tak. Do programu #SuperKoderzy mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których działają klasy 4-8.

6. Na jakich przedmiotach mogą funkcjonować #SuperKoderzy?

Program stworzony został z myślą o uczniach klas 4-8. Scenariusze zajęć są zgodne z podstawą programową przedmiotów: matematyki, informatyki, techniki, przyrody, biologii, geografii, historii, muzyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie #SuperKoderzy?

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji.

8. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie #SuperKoderzy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

9. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział
w #SuperKoderach?

Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie prawidłowo złożone wnioski.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć krótką pracę wykonaną dowolną techniką np. podczas lekcji on-line (dokument word, exel, kolaż zdjęć, prezentacja, inna), która przekona Organizatora do zakwalifikowania Szkoły. Powinna być ona zaproszeniem #SuperKoderów do szkoły i odpowiadać na wyzwanie: „Pokaż swój SuperKoderski zespół oraz dlaczego chcecie zostać #SuperKoderami”?

Komisja będzie rozpatrywać nadesłane prace pod kątem:

  • atrakcyjności pracy zgłoszeniowej (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie)
  • obecności tematyki programowania, nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczące o zrozumieniu idei programu #SuperKoderzy
  • zaangażowania dzieci jako odbiorców inicjatywy.

10. Jakie kompetencje musi posiadać lider zgłaszający szkołę do programu #SuperKoderzy?

Szkołę zgłasza lider – nauczyciel, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

11. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie #SuperKoderzy?

Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki.

12. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie #SuperKoderzy?

Zakwalifikowana do programu Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że jest uczestnikiem programu #SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange. Zachęcamy szkoły do dzielenia się doświadczeniami z udziału w programie #SuperKoderzy poprzez dodawanie relacji na platformie programu. Część szkół korzysta też z mediów społecznościowych.

13. Kiedy prowadzone są zajęcia z #SuperKoderów? W trakcie zajęć, popołudniami?

Scenariusze zajęć z #SuperKoderów mogą być realizowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak też w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych itp. 

14. Ilu uczniów powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z #SuperKoderów?

#SuperKoderzy to program, który powinien być prowadzony w grupach min. 10 osobowych.

15. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

Nauczyciel wraz z grupą powinien zrealizować całościowo 8 scenariuszy z wybranej ścieżki w dowolnie określonym przez siebie czasie. Dodatkowo, program zakłada realizację czterech 45-minutowych scenariuszy z wprowadzenia do programu Scratch. Zajęcia te może przeprowadzić drugi nauczyciel, prowadzący zajęcia z informatyki.

16. Czy nauczyciel może realizować scenariusze zajęć w tylko jednej grupie?

Nie. Jeśli w danej Szkole Lider projektu będzie chciał realizować wybraną ścieżkę z więcej niż jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań.

17. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

Nie, zachęcamy nauczycieli do zaangażowania i podnoszenia własnych kompetencji poprzez udział w programie.

18. Czy szkoła, która brała udział w programie #SuperKoderzy, może o to starać się ponownie?

Tak. Szkoła, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu może składać wniosek w nowej edycji, wybierając inną niż zrealizowana już ścieżka edukacyjna.

19. Co mam zrobić, jeśli w panelu logowania zapomniałem hasła?

Wejdź na stronę www.superkoderzy.pl, skorzystaj z mechanizmu odzyskiwania hasła w panelu logowania i sprawdź skrzynkę e-mail.

20. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić?

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu #SuperKoderzy: superkoderzy@biuroprogramu.pl
Dostępna jest także infolinia telefoniczna 508-523-383, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00.

21. W jakim terminie przyjmowane są zgłoszenia do programu #SuperKoderzy?

Nabór rozpocznie się 16 kwietnia 2020 r. i potrwa do 15 maja 2020 r.

22. Kiedy rozpoczynają się działania w ramach programu #SuperKoderzy?

Realizacja programu rozpocznie się 1 września 2020 r.

23. Co ze szkołami, które biorą obecnie udział w Programie #SuperKoderzy, ale działania zostały wstrzymane w związku z zamknięciem placówek?

Szkoły te będą mogły kontynuować udział w Programie w chwili gdy placówki zostaną ponownie otwarte.

24. Co się stanie jeśli 1 września dzieci nie wrócą do szkół?

W takim przypadku realizacja programu #SuperKoderzy rozpocznie się w pierwszym możliwym terminie, tj. kiedy dzieci wrócą do szkół.

25. Czego nauczą się dzieci w ramach programu #SuperKoderzy?

W ramach zajęć uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzieci uczą się kodowania w praktyce, a przy tym pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Uczą się programowania nie tylko na informatyce, ale też na lekcjach matematyki, techniki, przyrody, historii, fizyki, muzyki, języka polskiego, niemieckiego czy angielskiego.
Każda ścieżka tematyczna jest dopasowana do podstawy programowej. Mamy też ofertę dla szkół specjalnych i klas integracyjnych.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


Infolinia:

508-523-383 (godz. 9:00-17:00)

e-mail:

superkoderzy@biuroprogramu.pl

megamisja@biuroprogramu.pl