Nabór do MegaMisji - odpowiadamy na najczęstsze pytania - Aktualności - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Nabór do MegaMisji - odpowiadamy na najczęstsze pytania

Nabór do obu naszych programów przeznaczonych dla szkół podstawowych trwa do 15 maja, godz. 17.00. Odpowiadamy na Wasze najczęstsze pytania związane z MegaMisją.

1. Jak działa program MegaMisja?

Nauczyciele, wychowawcy świetlic ze szkół, które dostaną się do programu otrzymają dostęp do portalu edukacyjnego, w którym znajdą specjalnie przygotowane scenariusze zajęć i materiały instruktażowe. Aby uatrakcyjnić udział w programie i zachęcić dzieci do udziału w MegaMisji, poszczególne zadania są oparte na mechanizmie gry fabularnej. Historia dotyczy podróży po Cyfrowym Laboratorium, w którym dzieci przeżyją przygodę. Dzięki takiej fabule, dzieci mogą identyfikować się z bohaterami – dwójką dzieci, a formuła gry zachęci je do wykonywania zadań. W programie stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję i zabawę, która przyspieszy zdobywanie cyfrowych kompetencji. Wykonując zadania w dziesięciomiesięcznym cyklu, dzieci wraz z nauczycielem dodają relacje z zajęć i gromadzą punkty, za które otrzymują atrakcyjne, gwarantowane nagrody dla swojej szkoły. Wychowawca ma szansę stać się cyfrowym przewodnikiem dla swoich podopiecznych.

2. Czy udział w programie MegaMisja jest płatny?

Nie, udział w programie MegaMisja jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i rodzice dzieci biorących udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Od nauczycieli oczekujemy przede wszystkim chęci i zapału do pracy.

3. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

Nie, program jest całkowicie bezpłatny.

4. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do MegaMisji?

Tak. Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat.

5. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie MegaMisja?

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel lub wychowawca świetlicy, który chce być Liderem MegaMisji na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji.

6. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, wychowawcy świetlic, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie MegaMisja nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

7. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w MegaMisji?

Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie nadesłane zgłoszenia, zawierające filmy. Filmy zgłoszeniowe do MegaMisji są oceniane pod kątem:
• atrakcyjności przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
• obecności tematyki kompetencji cyfrowych i medialnych, świadczące o zrozumieniu idei programu MegaMisja,
• zaangażowania dzieci.

8. Jakie kompetencje musi posiadać lider zgłaszający szkołę do programu MegaMisja?

Szkołę zgłasza lider – nauczyciel nauczania zintegrowanego lub wychowawca świetlicy, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Będą to m.in. filmy instruktażowe i samouczki. Z doświadczenia wiemy, że najlepsi liderzy to tacy, którzy po prostu chcą działać!

9. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie MegaMisja?

Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną. Przydatne będą też głośniki.

10. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie MegaMisja?

Zachęcamy szkoły do dzielenia się informacją o udziale w programie MegaMisja. Część szkół robi to w ramach relacji na swoich stronach www, inni korzystają z mediów społecznościowych. W trakcie realizacji programu każda szkoła zobligowana jest natomiast do zdawania relacji z prowadzonych zajęć wraz ze zdjęciami na platformie programu.

11. Kiedy prowadzone są zajęcia z MegaMisji? W takcie zajęć, popołudniami?

Szkoła ma dowolność w organizacji zajęć, wyboru godziny oraz miejsca ich prowadzenia. Do tej pory zajęcia z MegaMisji prowadzone są podczas zajęć z dziećmi w klasach 1-3 lub na świetlicach szkolnych.

12. Ile dzieci powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z MegaMisji?

Zajęcia MegaMisji powinny być prowadzone w min. ośmioosobowej grupie.

13. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

Nauczyciel wraz z grupą powinien wykonywać min. 1 zadanie w tygodniu. Ponadto, aby przygotować się do prowadzenia zajęć, niezbędne jest średnie zaangażowanie w wymiarze 3 godzin w każdym tygodniu trwania programu.

14. Jak długo trwa udział w programie MegaMisja?

Realizacja programu MegaMisja w jednej grupie trwa 10 miesięcy – jeden rok szkolny. Po tym okresie szkoła ma możliwość dalszego udziału w programie z grupami dodatkowymi.

15. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

Nie, nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia. Nauczyciel zdobywa jednak gwarantowane nagrody dla szkoły, wzbogaca ofertę edukacyjną placówki oraz podnosi własne kompetencje cyfrowe.

16. Czy szkoła, która brała udział w programie MegaMisja, może o to starać się ponownie?

Nie. Do udziału w mechanizmie grywalizacji, wraz z nagrodami, zapraszamy szkoły, które nie brały dotąd udziału w MegaMisji. Szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach programu zachęcamy do dalszego prowadzenia zajęć z kolejną grupą, korzystania ze scenariuszy oraz brania udziału w konkursach i wyzwaniach.

17. Czy szkoła, która bierze udział w programie MegaMisja, może wziąć udział w innych programach Fundacji Orange, np. #SuperKoderzy?

Tak, szkoła biorąca udział w MegaMisji może wziąć udział w innych programach edukacyjnych – na przykład w #SuperKoderach (dokonując zgłoszenia na stronie www.superkoderzy.pl) czy kampanii #jestnaswiecej (informacje pod tym adresem).

18. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy z którymi nie mogę sobie poradzić?

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Rekrutacji do Programu MegaMisja:
email: megamisja@biuroprogramu.pl
telefon: +48 508 523 383