Dyrektorzy do zadań specjalnych – czy polskie szkoły poradziły sobie z wyzwaniem zdalnej edukacji? - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Dyrektorzy do zadań specjalnych – czy polskie szkoły poradziły sobie z wyzwaniem zdalnej edukacji?

Dyrektorzy do zadań specjalnych – czy polskie szkoły poradziły sobie z wyzwaniem zdalnej edukacji?

Dyrektorzy do zadań specjalnych – czy polskie szkoły poradziły sobie z wyzwaniem zdalnej edukacji?

85% dyrektorek i dyrektorów deklaruje możliwość prowadzenia zdalnej edukacji, w 74% szkół zadeklarowało możliwość zdalnej realizacji dotychczasowego rozkładu zajęć, a 58% szkół zdecydowało się wprowadzić wspólne narzędzia do pracy zdalnej.

Galeria zdjęć

 • null

  Na pytanie o realizację zdalnej edukacji szukaliśmy odpowiedzi w badaniu realizowanym we współpracy naszego zespołu Lekcji:Enter z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych realizowanym w drugiej połowie kwietnia.

  Celem badania „Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji” było sprawdzenie, po miesiącu od wprowadzenia obowiązku zdalnej edukacji, jak szkoły zorganizowały się w tym trudnym czasie, z jakimi wyzwaniami musiały się zmierzyć oraz czy i skąd otrzymały pomoc.

  Jakie są największe wyzwania?

  Nagłe przejście na nauczanie zdalnie nie było łatwe. Wśród najczęściej wskazywanych wyzwań przez dyrektorów znalazło się: brak dostępu uczniów do urządzeń pozwalających na zdalny udział w lekcji i pracę z zasobami cyfrowymi (81%) oraz brak umiejętności obsługi oprogramowania po stronie uczniów (71%). Rzadziej wskazywany był brak dostępu nauczycieli do urządzeń pozwalających na zdalne przeprowadzanie lekcji (41%) oraz brak umiejętności obsługi oprogramowania przez nauczycieli (39%)

  Kto wspiera szkoły?

  Mimo szeregu wyzwań zdecydowana większość dyrektorów wskazywała, że ich szkoła realizuje nauczanie zdalne. Na szczęście w większości przypadków szkoły otrzymywały wsparcie w różnej postaci – jedynie niecała 1/5 szkół nie otrzymała żadnego wsparcia. Szkoły były wspierane przede wszystkim przez samorządy – 46% szkół zadeklarowało takie wsparcie. Najczęściej polegało ono na otrzymywaniu sprzętu komputerowego (42%) oraz dostępu do materiałów w sieci (27%). Jednocześnie znacznie rzadziej otrzymywano wsparcie psychologiczne – jedynie w 7% szkół było ono dostępne dla nauczycieli, a w 11% dla uczniów.

  Zapraszamy do lektury pełnego raportu - https://lekcjaenter.pl/strona/28/raport/

  W badaniu przeprowadzonym w drugiej połowie kwietnia 2020 wzięło udział 646 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.