48 mln na projekt Lekcja: Enter - Aktualności - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

48 mln na projekt Lekcja: Enter

Z radością informujemy, że przyznano nam grant w wysokości 48 955 499 zł.
Grupa osób programująca

Dzięki niemu, przeprowadzimy projekt Lekcja: Enter. Będzie to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Zrealizujemy go wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Przez najbliższe 4 lata przeszkolimy ponad 75 000 nauczycieli, by umieli lepiej wykorzystywać zasoby online do swojej codziennej pracy. Stworzymy też platformę edukacyjną do wymiany wiedzy. Będziemy pracowali z nauczycielami wszystkich typów szkół, którzy odpowiadają za: nauczanie wczesnoszkolne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne i artystyczne. Każdy z nich odbędzie 40 godzin szkolenia. Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach.

Fundacja Orange jest liderem projektu. Odpowiadamy za przyznawanie grantów instytucjom i organizacjom, które będą prowadziły szkolenia. Rolą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest budowa platformy edukacyjnej i szkolenie trenerów, a zadaniem Instytutu Spraw Publicznych stworzenie mechanizmu sieciowania instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz monitorowanie rezultatów projektu w czasie jego trwania i ich zbadanie po jego zakończeniu.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem projektu. W drugiej połowie roku 2019 ogłosimy informację o grantach dla instytucji. Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się w 2020 roku.

Grant został przyznany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.