Wolontariat po ludzku. Formy i rodzaje wolontariatu  - Blog - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

Wolontariat po ludzku. Formy i rodzaje wolontariatu

wolontariusz rozmawiający z dziećmi

Cechy wolontariatu

  • Dobrowolna, czyli nieprzymuszona. Każda inna - niedobrowolna forma zachęcania i udziału w projektach społecznych, wyznaczanie, nakazywanie - nie powinna być nazywana wolontariatem.
  • Bezpłatna - czyli bez wynagrodzenia materialnego, finansowego. Oczywiście z udziału w wolontariacie płyną inne, niematerialne korzyści, jak choćby satysfakcja, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, wyższa samoocena, poczucie, że spełniło się dobry uczynek. Podczas wolontariatu można poznać nowych ludzi, zawrzeć przyjaźnie (nic tak nie spaja, jak trudy projektu. Można zaryzykować stwierdzenie, że po wspólnym wolontariacie polega się na ludziach jak na kolegach z wojska. Wolontariat to także zdobywanie wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności (więcej o wolontariacie w Fundacji Orange przeczytasz na stronie: https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/wolontariat). Rozwój jest wpisany w DNA wolontariatu (dobrze przeprowadzonego). A jeśli są to koledzy i koleżanki z pracy, to w takim zespole rozumiecie się bez słów. Możecie na sobie polegać. Macie wspólne wspomnienia spoza otoczenia biurowego. I nie - nie są to wspomnienia z wyjazdów integracyjnych z kacem na drugi dzień, raczej wyjazdy szkoleniowe z projektem wolontariatu. Tak przeszliśmy do jednego z rodzajów wolontariatu - kiedy podczas wyjazdu szkoleniowego decydujecie się pomóc innym. Taki wolontariat jest zaplanowany, wcześniej przygotowany, ustalone są z placówką jej potrzeby i zakres działań, role w zespole przydzielone, materiały zakupione - i można działać.
  • Wracając jeszcze na moment do definicji wolontariatu - stwierdzenie „wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie” oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem, np. zawiezienie na basen dzieci sąsiadów lub przyjaciół naszych dzieci, przy okazji, że wieziemy tam nasze dzieci – nie jest wolontariatem. Ale zorganizowanie wypadu na basen z dziećmi z domu dziecka – jest.

Wolontariat pracowniczy

Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Nic dodać, nic ująć.

Wolontariat pracowniczy to szczególny rodzaj wolontariatu (mój ulubiony). Firma wspiera działania swoich pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji określonych przepisami prawa. Pracownicy -wolontariusze świadczą prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie, a firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo, merytorycznie i organizacyjnie.

Wolontariat pracowniczy nie jest wprost uregulowany przez przepisy prawa obowiązujące w Polsce. Ogólne regulacje prawne dotyczące wolontariatu zostały wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.). W przypadku wolontariatu pracowniczego można się odwoływać do zapisów tej ustawy. Ponieważ charakter wolontariatu pracowniczego jest specyficzny, odpowiednie zastosowanie znajdują tu również ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy zawarte w kodeksie cywilnym i przepisy kodeksu pracy.

Formy wolontariatu

Wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Formy wolontariatu pracowniczego zależą od możliwości finansowych i organizacyjnych firmy, od potrzeb społeczności lokalnych oraz kreatywności samych pracowników. Są nimi:

  • zapraszanie pracowników do projektów i inicjatyw, które organizuje firma lub fundacja firmy,
  • zapraszanie do udziału w akcjach charytatywnych ogólnopolskich,
  • wolontariat jako część wyjazdów szkoleniowych lub integracyjnych,
  • wspieranie przez firmę inicjatyw i pomysłów pracowników na działania lokalne - przyznawanie wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację projektu.

Wśród form wolontariatu wyróżniamy: akcyjny (jednorazowy) lub systematyczny, długoterminowy. Wolontariat może polegać na przeprowadzeniu akcji w terenie (np. remontu), ale także na dzieleniu się kompetencjami lub swoją pasją (np. prowadzenie warsztatów edukacyjnych)

Rodzaje wolontariatu w Polsce to również wolontariat rodzinny, sportowy, opiekuńczy, e-wolontariat. Dzięki temu, że wolontariat jest tak różnorodny, każdy znajdzie coś dla siebie. Życzę Ci odkrycia Twojej super-mocy. Może drzemie w Tobie moc pierwiastka W!

Izabela Kręgiel – koordynatorka Wolontariatu Pracowniczego Orange, Fundacja Orange

Źródło:

Centrum Wolontariatu w Warszawie wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/