Raport o stanie świetlic szkolnych - 2015 rok - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Raport o stanie świetlic szkolnych - 2015 rok

„Raport otwarcia: MegaMisja” zawiera dane o stanie świetlic w szkołach podstawowych w Polsce oraz wyniki badania sondażowego wśród 200 wychowawców świetlic w kraju. Jakie warunki panują na świetlicach szkolnych, jakie aktywności podejmują dzieci i czy jest w nich przestrzeń na edukację? Raport stanowi podstawę merytoryczną przygotowania programu edukacyjnego MegaMisja.