EU Kids online 2018 Polska - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

EU Kids online 2018 Polska

Polskie badanie EU Kids Online
pod kierunkiem dr. hab.
Jacka Pyżalskiego prof. UAM

Pobierz

Większość badań dotyczących użytkowania internetu przez młodych ludzi obejmuje w jakimś stopniu problematykę urządzeń dostępowych oraz czasu korzystania. Podobnie jest w przypadku badania EU Kids Online.

Realizowane wcześniej w naszym kraju badania ilościowe także dotyczyły tych kwestii. Z pierwszej edycji badań EU Kids Online (Kirwil, 2010), opublikowanych prawie dekadę temu, wynika, że młodzi ludzie (w wieku 9-16 lat) łączyli się z internetem głównie przez dzielony z innymi (57%) lub własny komputer stacjonarny. Jedynie 13% używało laptopa własnego i 13% laptopa wspólnego z innymi użytkownikami. Telefon komórkowy do łączenia z internetem używany był przez 37% młodych ludzi. Wyraźnie więc widać dominację stacjonarnego korzystania z internetu, z częściowym jedynie uzupełnianiem takiego dostępu poprzez stosowanie urządzeń mobilnych. W tych samych badaniach wykazano, że 96% polskich dzieci logowało się do sieci codziennie, a 24% 1-2 razy w tygodniu (Kirwil, 2010).

Postęp technologiczny oraz spadek cen zarówno sprzętu, jak i opłat za połączenie z internetem znacząco zmienił ten obraz. Dekadę później wygląda on zupełnie inaczej.

Nowsze dane wskazują na zdecydowanie rosnącą powszechność wykorzystania internetu przez młodych ludzi. W badaniu Nastolatki 3.0 (Tanaś i in., 2017) stwierdzono, iż jedynie 0,7% respondentów nie korzysta nigdy z internetu w domu, a aż 80% robi to wiele razy dziennie bądź niemal przez cały czas. Ten ostatni wskaźnik najczęstszego wykorzystania internetu przyjmuje niższe wartości w przypadku łączenia się z  internetem w szkole (ok. 39%) czy u znajomych (ok. 42%). W badaniu tym stwierdzono także dodatnią korelację wieku i częstotliwości korzystania z internetu.

Omawiane badanie wyraźnie wskazuje na szczególne znaczenie internetu mobilnego w funkcjonowaniu nastolatków, który jeszcze dekadę temu był dużo słabiej rozpowszechniony w całej populacji  użytkowników (por. Batorski, 2015). Autorzy badania Nastolatki 3.0, porównując wyniki wcześniejszych analiz empirycznych (Lange, Osiecki, 2014), mocno podkreślają tendencję wzrostową w zakresie mobilnego łączenia się z siecią wśród młodych ludzi. Kluczowymi narzędziami do łączenia się z internetem (gdzie wskaźnikiem jest dobowy czas wykorzystania) okazały się telefon komórkowy i smartfon oraz laptop. Rzadko wykorzystywano komputer stacjonarny, a jeszcze rzadziej tablet i konsolę do gier. Badania te wykazały także, iż stacjonarne formy łączenia z internetem (poprzez laptop lub  komputer stacjonarny) były częściej wykorzystywane przez chłopców.