EU Kids online 2018 Polska - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Strefa wiedzy

EU Kids online 2018 Polska

Dzieci siedzące w kółku przed ekranem tableta

Polskie badanie EU Kids Online
pod kierunkiem dr. hab.
Jacka Pyżalskiego prof. UAM

Pobierz

Większość badań dotyczących użytkowania internetu przez młodych ludzi obejmuje w jakimś stopniu problematykę urządzeń dostępowych oraz czasu korzystania. Podobnie jest w przypadku badania EU Kids Online.

Realizowane wcześniej w naszym kraju badania ilościowe także dotyczyły tych kwestii. Z pierwszej edycji badań EU Kids Online (Kirwil, 2010), opublikowanych prawie dekadę temu, wynika, że młodzi ludzie (w wieku 9-16 lat) łączyli się z internetem głównie przez dzielony z innymi (57%) lub własny komputer stacjonarny. Jedynie 13% używało laptopa własnego i 13% laptopa wspólnego z innymi użytkownikami. Telefon komórkowy do łączenia z internetem używany był przez 37% młodych ludzi. Wyraźnie więc widać dominację stacjonarnego korzystania z internetu, z częściowym jedynie uzupełnianiem takiego dostępu poprzez stosowanie urządzeń mobilnych. W tych samych badaniach wykazano, że 96% polskich dzieci logowało się do sieci codziennie, a 24% 1-2 razy w tygodniu (Kirwil, 2010).

Postęp technologiczny oraz spadek cen zarówno sprzętu, jak i opłat za połączenie z internetem znacząco zmienił ten obraz. Dekadę później wygląda on zupełnie inaczej.

Nowsze dane wskazują na zdecydowanie rosnącą powszechność wykorzystania internetu przez młodych ludzi. W badaniu Nastolatki 3.0 (Tanaś i in., 2017) stwierdzono, iż jedynie 0,7% respondentów nie korzysta nigdy z internetu w domu, a aż 80% robi to wiele razy dziennie bądź niemal przez cały czas. Ten ostatni wskaźnik najczęstszego wykorzystania internetu przyjmuje niższe wartości w przypadku łączenia się z  internetem w szkole (ok. 39%) czy u znajomych (ok. 42%). W badaniu tym stwierdzono także dodatnią korelację wieku i częstotliwości korzystania z internetu.

Omawiane badanie wyraźnie wskazuje na szczególne znaczenie internetu mobilnego w funkcjonowaniu nastolatków, który jeszcze dekadę temu był dużo słabiej rozpowszechniony w całej populacji  użytkowników (por. Batorski, 2015). Autorzy badania Nastolatki 3.0, porównując wyniki wcześniejszych analiz empirycznych (Lange, Osiecki, 2014), mocno podkreślają tendencję wzrostową w zakresie mobilnego łączenia się z siecią wśród młodych ludzi. Kluczowymi narzędziami do łączenia się z internetem (gdzie wskaźnikiem jest dobowy czas wykorzystania) okazały się telefon komórkowy i smartfon oraz laptop. Rzadko wykorzystywano komputer stacjonarny, a jeszcze rzadziej tablet i konsolę do gier. Badania te wykazały także, iż stacjonarne formy łączenia z internetem (poprzez laptop lub  komputer stacjonarny) były częściej wykorzystywane przez chłopców.