Scenariusze zajęć dla klas V–VII szkoły podstawowej - Lekcja bezpieczeństwa - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusze zajęć dla klas V–VII szkoły podstawowej - Lekcja bezpieczeństwa

Już praktycznie wszyscy młodzi ludzie w Polsce mają dostęp do internetu. Coraz częściej przede wszystkim przy użyciu urządzeń mobilnych. Niemal wszyscy też korzystają z portali społecznościowych, takich jak np. Instagram, Facebook czy TikTok. Nierozważne używanie tych serwisów stwarza szereg zagrożeń. Zamieszczane w sieci prywatne informacje, komentarze, osobiste materiały filmowe, fotografie – wszystko to może zostać wykorzystane przeciwko ich autorom. Obok natychmiastowych skutków nierozważnych działań w sieci, zwrócić należy też uwagę na skutki odroczone – publikowane materiały lub opinie nawet po latach mogą zaszkodzić młodym ludziom w karierze szkolnej, zawodowej lub życiu osobistym.
Proponowane zajęcia edukacyjne poświęcone zostały ochronie prywatności online. Dzięki nim uczniowie dowiedzą się,
co może im zagrażać w efekcie nieprzemyślanych działań online, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci. Scenariusz, wraz z materiałem filmowym, został opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu „Dziecko w Sieci”.
Odbiorcy
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów w wieku 11-13 lat. Mogą być realizowane podczas godziny wychowawczej, lekcji

informatyki lub zajęć pozalekcyjnych.
Cel zajęć
  • Zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci.
  • Pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i publikowanie „odważnych” zdjęć oraz lekkomyślne zamieszczanie w sieci innych treści tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bliżej nieznanych, niewylogowywanie się z konta po zakończeniu użytkowania serwisu, udostępnianie haseł i loginów, ignorowanie ustawień prywatności w portalach społecznościowych, itp.
  • Wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.
  • Prezentacja możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online.
  • Promocja oferty projektu Helpline.org.pl (800 100 100).
Czas trwania zajęć
Zajęcia przewidziane są na jedną godzinę dydaktyczną (45 minut).
Prowadzenie zajęć
Zajęcia zostały stworzone z myślą o nauczycielach, pedagogach i innych osobach, które w swojej codziennej pracy mają

kontakt z dziećmi w wieku 11-13 lat. Lekcje mogą być również prowadzone przez studentów pedagogiki lub psychologii.
Wymagana wiedza
Prowadzący zajęcia powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące korzystania z internetu, portali społecznościo
wych i komunikatorów, zarówno przy użyciu komputera, jak i telefonu komórkowego. Przed przeprowadzeniem zajęć warto zapoznać się z treścią poradnika dla nauczycieli, dostępnego na stronie http://www.dzieckowsieci.pl/, jak również odwiedzić serwis internetowy: www.helpline.org.pl.
Wymagany sprzęt
Do przeprowadzenia zajęć będzie potrzebny sprzęt umożliwiający odtworzenie materiałów zapisanych na płycie DVD lub z YouTube'a
. Może to być: odtwarzacz DVD lub komputer podłączony do telewizora, komputer lub odtwarzacz DVD podłączony do projektora multimedialnego oraz głośników. Linki do materiałów video:
  1. Historia Kosia
  2. Historia Wiki
  3. Historia Kamy
  4. Historia Ojka