Scenariusz zajęć dla rodziców - Internet bez przesady - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć dla rodziców - Internet bez przesady

Charakterystyka zajęć

Odbiorcy Zajęcia przeznaczone są dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mogą być realizowane np. przy okazji wywiadówek. Cel zajęć Uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu. Omówienie specyfiki problemu, możliwych działań profilaktycznych i sposobów reagowania na podejrzenie uzależnienia dziecka od sieci. Czas trwania zajęć Zajęcia przewidziane są na min. 30 minut. Prowadzenie zajęć Zajęcia zostały opracowane z myślą o nauczycielach, pedagogach, edukatorach, którzy poprowadzą spotkanie z rodzicami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wymagana wiedza Prowadzący zajęcia powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące korzystania z internetu, portali społecznościowych i komunikatorów – zarówno w telefonach komórkowych, jak i komputerach. Scenariusz zawiera wszystkie niezbędne informacje uzupełniające dla prowadzącego zajęcia. Pomocne w przygotowaniu się do nich będzie zapoznanie się z treścią broszury „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież” oraz poradnika dla szkół „Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież”, dostępnych na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl, jak również odwiedzenie serwisu www.helpline.org.pl. Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć Integralnym elementem zajęć jest prezentacja  „Internet bez przesady” (do pobrania), więc do przeprowadzenia zajęć potrzebny będzie komputer podłączony do projektora lub monitora.